ANA-BANNER
Özlem Kıldır
YARI ZAMANLI EĞİTMEN| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 01.2017-DEVAM
Finans ana dalı altında Proje Finansmanı ve Banka Yönetimi dersleri verilmektedir. Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde sunulan tek dönemlik Proje Finansmanı dersi ve seminerleri hazırlanarak eğitmenlik faaliyetleri yürütülmektedir.
 
EĞITMEN | FREELANCE | 09.2017 -DEVAM
Finans, girişimcilik ve kişisel gelişim eğitimlerinde eğitmen olarak çalışılmaktadır. Çalışılan kurumlar arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, AKAGİM, Bizbizze Derneği, DB Positive Danışmanlık yer almaktadır.  
 
FİNANSAL DANIŞMAN| FREELANCE | 06.2016-DEVAM
Kurumsal şirketler için Proje finansmanı, proje fizibilite analizi, kurumsal finansman, altyapı finansmanı, enerji finansmanı, kredi risk ve kredi yapılandırması, finansal yönetim&denetim alanında danışmanlık çalışmaları yürütülmektedir. 
Windthink şirketi altında yenilenebilir enerji özellikle rüzgar enerjisi alanında proje teslim finansal danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. 
Teknoloji girişimleri ve kadın girişimciler için finansal pazarlama, finansal iş planı, iş stratejisi, alanında mentörlük yapılmaktadır. 
 
KURUCU | ŞAHIS ŞİRKETİ (RENKLERİN BOHÇASI ATÖLYE) | 01.2016-DEVAM
Tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen tasarım/el sanatı ürünlerinin pazarlama & satış faaliyetleri, online pazarlama, marka yönetimi, hedef kitle ve satış kanalı oluşturma, kampanya belirleme, e-ticaret portal yönetimi, müşteri veri tabanı takibi vb. bütünleşik pazarlama&satış stratejisine ve finansal yönetimine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. 
 
(renklerinbohcasi/bundleofcolors markaları altındaki faaliyet detayları için www.bundleofcolors.com ve www.instagram.com/renklerinbohcasi)
 
YÖNETİCİ | FINANSAL KURULUŞLAR | 08.2001-11.2015 
Türkiye’nin en büyük ilk 8 bankası arasında yer alan bankalarda Proje Finansmanı, Hazine, Strateji ve Kurumsal Performans, İç Denetim Bölümlerinde muhtelif yöneticilik deneyimi 
· Proje Finansmanı: kurumsal firmaların proje finansmanı kredilerinin yapılandırılması-kullandırılması-izlenmesi, finanse edilecek proje/iş modellerinin analizi, proje finansmanı işlemlerinin sözleşme ve detaylı koşul müzakeresi, enerji & altyapı & gayrimenkul & satın-alım sektör takibi
· Hazine: efektif yönetimi, ürün getiri analizleri, banka büyüme stratejisi oluşturma, bankanın ürün fiyatlama süreçlerinin müşteri odaklılık ve süreç etkinliği açısından analizi
· Strateji ve Kurumsal Performans: stratejik hedeflerin belirlenmesi, kurumsal performans yönetimi sisteminin geliştirilerek banka birimlerinin performanslarının izlenmesi, puanlandırılması
· İç Denetim: Muhtelif şube ve genel müdürlük bölümleri denetimi, araştırma geliştirme çalışmaları, ilk yazılım destekli riskli işlem takip sisteminin kurulması, iş analizi, Deloitte firması ekipleri ile 6 Sigma Kalite Esasına dayalı kalite sisteminin kurulması 
 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. İŞLETME BL. | 08.1999-06.2001
Ders aktarımı, 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine danışmanlık, bölüm ders programı yönetimi 
 
EĞİTİM
 
YÜKSEK LİSANS | 1999-2001 | ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. İŞLETME BÖLÜMÜ
Finans ve Pazarlama ağırlıklı yüksek lisans programından bölüm birincisi olarak mezun olunmuştur. 
 
LİSANS | 1995-1999 | ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Zemin Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi&Yazılımları ağırlıklı lisans programından yüksek şeref derecesi ile mezun olunmuştur. Eğitim süresince muhtelif inşaat&taahhüt firmalarında staj çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.
 
LİSE | 1989-1995 | ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
NAPOLİ LİCEO SCIENTİFİCO SCUOLE PIE
NAPOLİ ANGLO-ITALIAN MONTESSORI SCHOOL
ANKARA GAZİ ANADOLU LİSESİ
İngilizce ve İtalyanca dillerinde eğitim alınmıştır. 
 
KATILIM SAĞLANAN EĞİTİM & SEMİNER & SERTİFİKASYON PROGRAMLARI | 2001-DEVAM | MUHTELİF EĞİTİM KURUMLARI VE EĞİTİM KURULUŞLARI
 
· REC-Sürdürülebilirlik Sertifikasyonu
· TSPKAB-İleri Düzey & Türev Lisans Sertifikasyonu 
· ODTÜ-Offshore Rüzgar ve Dalga Enerjisi Çalıştayı Katılımcı & Konuşmacı 
· Brian Tracy- Satış Akademisi
· Nar Eğitim –  Banka Karlılığı için Fiyatlama
· International Energy Agency Viyana- Yenilenebilir Enerji Finansmanı
· International Audit Association Londra-Internal Audit in Multinational Environments
· Financial Technology Transfer Agency Luxembourg- Proje Finansmanı
· Pangea Partners – Kurumsal İyileştirme 
· Energy Association- Türkiye'de Enerji Projeleri ve Finansman Çözümleri
· Finance House- Cash and Treasury Management in Turkey 
· BilgeAdam- Matlab ile Finansal Modelleme 
· BilgeAdam- Microsoft Excel ile Programlama 
· TBB- Bankacılık eğitimleri (Risk Esaslı Performans, Yatırım Fonları, Risk Yönetimi, Finansal Krizler, Para Piyasası İşlemleri, Türev Ürünler, Bankacılık Kanunu, Rekabet Hukuku, Para Piyasası, Yatırım Fonları vb.)
· Banka içi muhtelif bankacılık ve kişisel gelişim eğitimleri (Satış Akademisi, Şirket İyileştirme, Veri Madenciliği, Oyun Teorisi, Yönetim) 
· Yıldız Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Geoteknik Bilgisayar Uygulamaları ile Kuzey Marmara Otoyolu Altyapı Projesi Tasarımı 
· JP Morgan Vakfı & Bizbizze Derneği- Girişimcilik Programı
· Özyeğin Universitesi Girişimcilik Merkezi -Profesyonel Mentörlük 
· ICF - Profesyonel Koçluk
· Crowdfund-Girişimciler için Alternatif Kaynak: Kitlesel Fonlama
· Key of Change -İş Planı Hazırlama I&II, Yeni Nesil Pazarlama Stratejileri
· BIC Angels (Melek Yatırımcılar Kuruluşu)- StartNowHow Seminer Serisi
 
YAYINLAR
 
Yüksek Lisans Bitirme Projesi kapsamında hazırlanan “The Investment Development Path of Turkey” makalesi 2002 yılı Haziran ayında Venedik/İtalya’da düzenlenen The European Applied Business Research Konferansında ödül almış ve aynı adlı bilimsel dergide yayınlanmıştır. 
 
BECERİ & YETENEK BAZLI ELDE EDİLEN SONUÇLAR
 
KURUMSAL PAZARLAMA & SATIŞ&MÜŞTERİ ODAKLILIK
 
· müşteri ilişkilerinin yönetimi sayesinde bankanın kurumsal firma portföyüne yaklaşık 10 adet yeni müşteri kazandırıldı ve toplam USD 1 milyar düzeyinde proje finansmanı portföyü oluşturuldu. Söz konusu işlemler gerçekleştirilirken “Kazan-Kazan” iş anlayışına dayalı olarak müzakere ve ilişki yönetimi gerçekleştirilmiştir. 
· kurumsal pazarlama ve kurumsal finansman alanında hizmet etmek üzere, bir CRM veritabanı geliştirilerek, bankanın kurumsal firmalara ürün satışlarını artırması sağlandı.
· kurumsal ve ticari müşterilerin fiyatlama işlemleri uluslararası örnekler, süreçler, stratejik uyum ve kurumsal uyum açısından denetlenerek, pazarlama/satış süreçlerinin etkin yönetimi için uygulanabilir öneriler üst yönetime sunuldu. 
· 2012-2013 döneminde banka proje finansmanı portföyü %150 oranında genişleterek; kar ve gelir kalemlerinde de asgari 250 milyon USD düzeyinde artış elde edilmesi sağlandı. Özelleştirme işlemleri, gayrimenkul&altyapı finansmanı, yenilenebilir enerji finansmanı ve satın-alım finansmanı alanında banka portföyünün %60’ı oluşturularak yönetilmiştir. 
· finansman yönetimi gerçekleştirilen 4 adet proje finansmanı işlemi Project Finance Magazine tarafından “Deal of Year” ödülü aldı.
· proje finansmanı portföyü oluşturulurken, banka içi birimler, banka dışı şirketler, farklı ulusal ve uluslar arası bankalar ve kurumsal firmalar ile etkin iş ortaklıkları kurularak, işlemlerde görev alınan bankanın “Düzenleyici”, “Kredi Temsilcisi”, “Teminat Temsilcisi” şeklindeki önemli görevlerin üstlenmesi ve müşteriler tarafından tercih edilen banka olunması sağlandı.
· bankanın ilk jeotermal ve rüzgar enerjisi finansmanları gerçekleştirildi. 
(banka/proje/firma isimleri müşteri sırrı kapsamında detaylı paylaşılmamaktadır, bazı detay bilgiler yüz yüze görüşmede aktarılabilecektir. 
 
İNSAN İLİŞKİLERİ & EKİP YÖNETİMİ
 
· proje finansmanı biriminde 5 kişilik proje finansmanı ekibinin yönetimi gerçekleştirildi. Söz konusu ekip ile yerel ve uluslararası bankalar, avukatlık büroları ve kurumsal firmalar/ortaklarından oluşan karma uluslararası nitelikteki ekiplerde lider banka yöneticisi rolü üstlenildi ve konsorsiyum içerisinde sonuç odaklı görüşme/müzakereler yürütüldü.
· strateji bölümünde 7 kişilik “dengeli karne” proje ekibinin yönetimi ve “Oliver Wyman” firması danışmanları ile proje yönetimi yürütüldü. Ekibin yönetimi sayesinde sorumluluk alanındaki iş tamamlama oranı 1 yıl içerisinde %5’den %85’e yükseltilmiştir. 
· hazine bölümünde 3 kişilik efektif masası yönetildi, günlük banka yabancı para kontrolünde optimizasyon sağlanmıştır.  
· İç denetim bölümünde Araştırma Geliştirme Yöneticisi olarak 200 kişilik denetçilerin yönetimi gerçekleştirilmiştir. Bankanın ilk yazılım bazlı riskli işlem tespit sistemi oluşturularak şube denetimleri etkinleştirilmiştir. 
Detaylarına yer verilen ekip yönetimi çalışmalarında etkin zaman yönetimi, stres yönetimi, sorumluluk devri, mentörlük, ikna becerisi, empati becerisi kullanılmıştır.
 
SÖZLÜ & YAZILI İFADE GÜCÜ & SUNUM YETENEĞİ 
 
· özellikle kurumsal finansman, proje finansmanı ve enerji finansmanı alanlarında muhtelif konferans ve panellerde İngilizce ve Türkçe sunumlar gerçekleştirilmiştir.
· hazine bölümünde 2 ay boyunca her hafta hazine bölümü yöneticilerine ekonomi, bankacılık, hazine vb. konularda İngilizce ve Türkçe sunumlar yapılmıştır.
· kurum içi eğitmen olarak çalışanlara farklı bankacılık alanlarında eğitimler verilmiştir. 
Bu site SSL Güvenlik Sistemi ile korunmaktadır.
© Borfin
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yukarı