ANA-BANNER
Yazılı Basın
 • www.milliyet.com.tr - 28/08/2020Open or Close

  BASIN BÜLTENİ

  ‘‘MGA SOFT’ tan “Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Programı”

  Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu FİRDEG; 1 Eylül’den İtibaren Satışta!

  Sermaye Piyasaları ürünleri yazılımında Türkiye’nin öncü FinTech firması olan MgaSoft, tüm şirketlerin firma değerlerini hesaplayabilecekleri bir teknoloji paketi ile yenilikleri sektöre taşıyor!

  Sermaye Piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım faaliyetleri gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk analizi programı FİRDEG’i geliştirdi.

  FİRDEG ile Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların programda yer alan finansal verileri ile anında değerlemesini yapabilecek, Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kurumların finansal verilerini de programa aktararak kolaylıkla firma değerlemelerini yapabileceksiniz.


  Finans ile Teknolojinin Buluşması

  Akıllı işletmeler; mevcut finansal verileri etkin bir bakışla görebilmek, dijital teknolojileri kullanarak üst düzey analizler gerçekleştirebilmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli yaratmak için firma değerlerini hesaplayarak, alternatif seçenekleri görmeyi hedeflemektedir.  FİRDEG bu seçeneklere altyapı yaratarak; yatırımcılar, değerleme uzmanları ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

  Oluşturduğu bu çözüm yazılım paketi ile sektöre yeni bir soluk getiren MgaSoft Yazılım, kullanıcıların analiz yetkinliklerini güçlendiriyor. Program, web üzerinden uluslararası değerleme yaklaşımlarına göre firma değerleme, genel kabul görmüş finansal araçlarla ve tahmini derecelendirme notu ile finansal performans değerlendirmeyi; tarihsel veri, istatistiki yöntem ve varsayımlara göre finansal tahmin yapabilmeyi sağlıyor.

   

  Stratejik Üstünlüğün Yeni Simgesi

  Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak amacıyla kullanılan FİRDEG’de İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow), Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Market Multiples) ve Net Aktif Değeri (Net Asset Value) yöntemleri seçilebilir. Ayrıca farklı yöntemlerin sonuçları ağırlıklandırılarak firma için katma değerli sonuçlara ulaşılabilir. Göreceli değerlemede, 400’ün üzerinde halka açık firmanın F/K, F/S, F/NA, FD/FAVÖK ve FD/S oranları kullanılabilir; benzer şirketler, sektörel seçimin dışında temel kriterlere göre de belirlenebilir. Özellikle çok değerli gayrimenkul, iştirak ve bağlı ortaklığa sahip firmaları net aktif değeri yöntemine göre de değerleme yapılabilir.

  Firmaların finansal performansı, genel kabul görmüş finansal yöntemlerle değerlendirilebileceği gibi tahmini derecelendirme notu ile de dönemler itibariyle şirketteki finansal riskin gelişimi (iflas riski) hakkında bilgi verecektir.

  Maliyet yapısı ve satışların yüzdesi yöntemlerinden regresyon analizine kadar farklı yöntemlerle ve belirlenebilecek varsayımlarla;  firmaların gelecek 15 yıla kadar yıllık gelir tablosu, bilanço, finansal oranlar ve derecelendirme notu tahmin edilebilecek. Bu çerçevede firmanın gelecekte finansal olarak nerede olabileceği, olası yatırım, kar payı ödeme ve sermaye yapısı kararlarının mali tablolar üzerine etkisi görülebilecektir.

   

  Türkiye’nin en kapsamlı web tabanlı Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu Firdeg, TÜBİTAK destekli bir ARGE projesidir. Türkiye’de programın ana dağıtıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık Ltd. Şti.’dir.

  Programın  www.firdeg.com adresinden özelliklerini inceleyebilirsiniz.

   

  Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle.

  Borsa,Finans ve Ekonomiyi www.borfin.com.tr ‘den öğrenerek izleyin. Kazançlı çıkın.

  Saygılarımızla,

  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.

   


 • www.msn.com - 28/08/2020Open or Close

  BASIN BÜLTENİ

  ‘‘MGA SOFT’ tan “Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Programı”

  Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu FİRDEG; 1 Eylül’den İtibaren Satışta!

  Sermaye Piyasaları ürünleri yazılımında Türkiye’nin öncü FinTech firması olan MgaSoft, tüm şirketlerin firma değerlerini hesaplayabilecekleri bir teknoloji paketi ile yenilikleri sektöre taşıyor!

  Sermaye Piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım faaliyetleri gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk analizi programı FİRDEG’i geliştirdi.

  FİRDEG ile Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların programda yer alan finansal verileri ile anında değerlemesini yapabilecek, Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kurumların finansal verilerini de programa aktararak kolaylıkla firma değerlemelerini yapabileceksiniz.


  Finans ile Teknolojinin Buluşması

  Akıllı işletmeler; mevcut finansal verileri etkin bir bakışla görebilmek, dijital teknolojileri kullanarak üst düzey analizler gerçekleştirebilmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli yaratmak için firma değerlerini hesaplayarak, alternatif seçenekleri görmeyi hedeflemektedir.  FİRDEG bu seçeneklere altyapı yaratarak; yatırımcılar, değerleme uzmanları ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

  Oluşturduğu bu çözüm yazılım paketi ile sektöre yeni bir soluk getiren MgaSoft Yazılım, kullanıcıların analiz yetkinliklerini güçlendiriyor. Program, web üzerinden uluslararası değerleme yaklaşımlarına göre firma değerleme, genel kabul görmüş finansal araçlarla ve tahmini derecelendirme notu ile finansal performans değerlendirmeyi; tarihsel veri, istatistiki yöntem ve varsayımlara göre finansal tahmin yapabilmeyi sağlıyor.

   

  Stratejik Üstünlüğün Yeni Simgesi

  Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak amacıyla kullanılan FİRDEG’de İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow), Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Market Multiples) ve Net Aktif Değeri (Net Asset Value) yöntemleri seçilebilir. Ayrıca farklı yöntemlerin sonuçları ağırlıklandırılarak firma için katma değerli sonuçlara ulaşılabilir. Göreceli değerlemede, 400’ün üzerinde halka açık firmanın F/K, F/S, F/NA, FD/FAVÖK ve FD/S oranları kullanılabilir; benzer şirketler, sektörel seçimin dışında temel kriterlere göre de belirlenebilir. Özellikle çok değerli gayrimenkul, iştirak ve bağlı ortaklığa sahip firmaları net aktif değeri yöntemine göre de değerleme yapılabilir.

  Firmaların finansal performansı, genel kabul görmüş finansal yöntemlerle değerlendirilebileceği gibi tahmini derecelendirme notu ile de dönemler itibariyle şirketteki finansal riskin gelişimi (iflas riski) hakkında bilgi verecektir.

  Maliyet yapısı ve satışların yüzdesi yöntemlerinden regresyon analizine kadar farklı yöntemlerle ve belirlenebilecek varsayımlarla;  firmaların gelecek 15 yıla kadar yıllık gelir tablosu, bilanço, finansal oranlar ve derecelendirme notu tahmin edilebilecek. Bu çerçevede firmanın gelecekte finansal olarak nerede olabileceği, olası yatırım, kar payı ödeme ve sermaye yapısı kararlarının mali tablolar üzerine etkisi görülebilecektir.

   

  Türkiye’nin en kapsamlı web tabanlı Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu Firdeg, TÜBİTAK destekli bir ARGE projesidir. Türkiye’de programın ana dağıtıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık Ltd. Şti.’dir.

  Programın  www.firdeg.com adresinden özelliklerini inceleyebilirsiniz.

   

  Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle.

  Borsa,Finans ve Ekonomiyi www.borfin.com.tr ‘den öğrenerek izleyin. Kazançlı çıkın.

  Saygılarımızla,

  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.

   


 • finans.mynet.com / 25/08/2020Open or Close

  BASIN BÜLTENİ

  ‘‘MGA SOFT’ tan “Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Programı”

  Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu FİRDEG; 1 Eylül’den İtibaren Satışta!

  Sermaye Piyasaları ürünleri yazılımında Türkiye’nin öncü FinTech firması olan MgaSoft, tüm şirketlerin firma değerlerini hesaplayabilecekleri bir teknoloji paketi ile yenilikleri sektöre taşıyor!

  Sermaye Piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım faaliyetleri gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk analizi programı FİRDEG’i geliştirdi.

  FİRDEG ile Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların programda yer alan finansal verileri ile anında değerlemesini yapabilecek, Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kurumların finansal verilerini de programa aktararak kolaylıkla firma değerlemelerini yapabileceksiniz.


  Finans ile Teknolojinin Buluşması

  Akıllı işletmeler; mevcut finansal verileri etkin bir bakışla görebilmek, dijital teknolojileri kullanarak üst düzey analizler gerçekleştirebilmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli yaratmak için firma değerlerini hesaplayarak, alternatif seçenekleri görmeyi hedeflemektedir.  FİRDEG bu seçeneklere altyapı yaratarak; yatırımcılar, değerleme uzmanları ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

  Oluşturduğu bu çözüm yazılım paketi ile sektöre yeni bir soluk getiren MgaSoft Yazılım, kullanıcıların analiz yetkinliklerini güçlendiriyor. Program, web üzerinden uluslararası değerleme yaklaşımlarına göre firma değerleme, genel kabul görmüş finansal araçlarla ve tahmini derecelendirme notu ile finansal performans değerlendirmeyi; tarihsel veri, istatistiki yöntem ve varsayımlara göre finansal tahmin yapabilmeyi sağlıyor.

   

  Stratejik Üstünlüğün Yeni Simgesi

  Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak amacıyla kullanılan FİRDEG’de İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow), Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Market Multiples) ve Net Aktif Değeri (Net Asset Value) yöntemleri seçilebilir. Ayrıca farklı yöntemlerin sonuçları ağırlıklandırılarak firma için katma değerli sonuçlara ulaşılabilir. Göreceli değerlemede, 400’ün üzerinde halka açık firmanın F/K, F/S, F/NA, FD/FAVÖK ve FD/S oranları kullanılabilir; benzer şirketler, sektörel seçimin dışında temel kriterlere göre de belirlenebilir. Özellikle çok değerli gayrimenkul, iştirak ve bağlı ortaklığa sahip firmaları net aktif değeri yöntemine göre de değerleme yapılabilir.

  Firmaların finansal performansı, genel kabul görmüş finansal yöntemlerle değerlendirilebileceği gibi tahmini derecelendirme notu ile de dönemler itibariyle şirketteki finansal riskin gelişimi (iflas riski) hakkında bilgi verecektir.

  Maliyet yapısı ve satışların yüzdesi yöntemlerinden regresyon analizine kadar farklı yöntemlerle ve belirlenebilecek varsayımlarla;  firmaların gelecek 15 yıla kadar yıllık gelir tablosu, bilanço, finansal oranlar ve derecelendirme notu tahmin edilebilecek. Bu çerçevede firmanın gelecekte finansal olarak nerede olabileceği, olası yatırım, kar payı ödeme ve sermaye yapısı kararlarının mali tablolar üzerine etkisi görülebilecektir.

   

  Türkiye’nin en kapsamlı web tabanlı Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu Firdeg, TÜBİTAK destekli bir ARGE projesidir. Türkiye’de programın ana dağıtıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık Ltd. Şti.’dir.

  Programın  www.firdeg.com adresinden özelliklerini inceleyebilirsiniz.

   

  Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle.

  Borsa,Finans ve Ekonomiyi www.borfin.com.tr ‘den öğrenerek izleyin. Kazançlı çıkın.

  Saygılarımızla,

  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.

   


 • www.dunya.com - 25/08/2020Open or Close

  BASIN BÜLTENİ

  ‘‘MGA SOFT’ tan “Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Programı”

  Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu FİRDEG; 1 Eylül’den İtibaren Satışta!

  Sermaye Piyasaları ürünleri yazılımında Türkiye’nin öncü FinTech firması olan MgaSoft, tüm şirketlerin firma değerlerini hesaplayabilecekleri bir teknoloji paketi ile yenilikleri sektöre taşıyor!

  Sermaye Piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım faaliyetleri gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk analizi programı FİRDEG’i geliştirdi.

  FİRDEG ile Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların programda yer alan finansal verileri ile anında değerlemesini yapabilecek, Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kurumların finansal verilerini de programa aktararak kolaylıkla firma değerlemelerini yapabileceksiniz.


  Finans ile Teknolojinin Buluşması

  Akıllı işletmeler; mevcut finansal verileri etkin bir bakışla görebilmek, dijital teknolojileri kullanarak üst düzey analizler gerçekleştirebilmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli yaratmak için firma değerlerini hesaplayarak, alternatif seçenekleri görmeyi hedeflemektedir.  FİRDEG bu seçeneklere altyapı yaratarak; yatırımcılar, değerleme uzmanları ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

  Oluşturduğu bu çözüm yazılım paketi ile sektöre yeni bir soluk getiren MgaSoft Yazılım, kullanıcıların analiz yetkinliklerini güçlendiriyor. Program, web üzerinden uluslararası değerleme yaklaşımlarına göre firma değerleme, genel kabul görmüş finansal araçlarla ve tahmini derecelendirme notu ile finansal performans değerlendirmeyi; tarihsel veri, istatistiki yöntem ve varsayımlara göre finansal tahmin yapabilmeyi sağlıyor.

   

  Stratejik Üstünlüğün Yeni Simgesi

  Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak amacıyla kullanılan FİRDEG’de İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow), Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Market Multiples) ve Net Aktif Değeri (Net Asset Value) yöntemleri seçilebilir. Ayrıca farklı yöntemlerin sonuçları ağırlıklandırılarak firma için katma değerli sonuçlara ulaşılabilir. Göreceli değerlemede, 400’ün üzerinde halka açık firmanın F/K, F/S, F/NA, FD/FAVÖK ve FD/S oranları kullanılabilir; benzer şirketler, sektörel seçimin dışında temel kriterlere göre de belirlenebilir. Özellikle çok değerli gayrimenkul, iştirak ve bağlı ortaklığa sahip firmaları net aktif değeri yöntemine göre de değerleme yapılabilir.

  Firmaların finansal performansı, genel kabul görmüş finansal yöntemlerle değerlendirilebileceği gibi tahmini derecelendirme notu ile de dönemler itibariyle şirketteki finansal riskin gelişimi (iflas riski) hakkında bilgi verecektir.

  Maliyet yapısı ve satışların yüzdesi yöntemlerinden regresyon analizine kadar farklı yöntemlerle ve belirlenebilecek varsayımlarla;  firmaların gelecek 15 yıla kadar yıllık gelir tablosu, bilanço, finansal oranlar ve derecelendirme notu tahmin edilebilecek. Bu çerçevede firmanın gelecekte finansal olarak nerede olabileceği, olası yatırım, kar payı ödeme ve sermaye yapısı kararlarının mali tablolar üzerine etkisi görülebilecektir.

   

  Türkiye’nin en kapsamlı web tabanlı Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu Firdeg, TÜBİTAK destekli bir ARGE projesidir. Türkiye’de programın ana dağıtıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık Ltd. Şti.’dir.

  Programın  www.firdeg.com adresinden özelliklerini inceleyebilirsiniz.

   

  Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle.

  Borsa,Finans ve Ekonomiyi www.borfin.com.tr ‘den öğrenerek izleyin. Kazançlı çıkın.

  Saygılarımızla,

  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.

   


 • www.paraborsa.net - 25/08/2020Open or Close

  BASIN BÜLTENİ

  ‘‘MGA SOFT’ tan “Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Programı”

  Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu FİRDEG; 1 Eylül’den İtibaren Satışta!

  Sermaye Piyasaları ürünleri yazılımında Türkiye’nin öncü FinTech firması olan MgaSoft, tüm şirketlerin firma değerlerini hesaplayabilecekleri bir teknoloji paketi ile yenilikleri sektöre taşıyor!

  Sermaye Piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım faaliyetleri gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk analizi programı FİRDEG’i geliştirdi.

  FİRDEG ile Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların programda yer alan finansal verileri ile anında değerlemesini yapabilecek, Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kurumların finansal verilerini de programa aktararak kolaylıkla firma değerlemelerini yapabileceksiniz.


  Finans ile Teknolojinin Buluşması

  Akıllı işletmeler; mevcut finansal verileri etkin bir bakışla görebilmek, dijital teknolojileri kullanarak üst düzey analizler gerçekleştirebilmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli yaratmak için firma değerlerini hesaplayarak, alternatif seçenekleri görmeyi hedeflemektedir.  FİRDEG bu seçeneklere altyapı yaratarak; yatırımcılar, değerleme uzmanları ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

  Oluşturduğu bu çözüm yazılım paketi ile sektöre yeni bir soluk getiren MgaSoft Yazılım, kullanıcıların analiz yetkinliklerini güçlendiriyor. Program, web üzerinden uluslararası değerleme yaklaşımlarına göre firma değerleme, genel kabul görmüş finansal araçlarla ve tahmini derecelendirme notu ile finansal performans değerlendirmeyi; tarihsel veri, istatistiki yöntem ve varsayımlara göre finansal tahmin yapabilmeyi sağlıyor.

   

  Stratejik Üstünlüğün Yeni Simgesi

  Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak amacıyla kullanılan FİRDEG’de İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow), Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Market Multiples) ve Net Aktif Değeri (Net Asset Value) yöntemleri seçilebilir. Ayrıca farklı yöntemlerin sonuçları ağırlıklandırılarak firma için katma değerli sonuçlara ulaşılabilir. Göreceli değerlemede, 400’ün üzerinde halka açık firmanın F/K, F/S, F/NA, FD/FAVÖK ve FD/S oranları kullanılabilir; benzer şirketler, sektörel seçimin dışında temel kriterlere göre de belirlenebilir. Özellikle çok değerli gayrimenkul, iştirak ve bağlı ortaklığa sahip firmaları net aktif değeri yöntemine göre de değerleme yapılabilir.

  Firmaların finansal performansı, genel kabul görmüş finansal yöntemlerle değerlendirilebileceği gibi tahmini derecelendirme notu ile de dönemler itibariyle şirketteki finansal riskin gelişimi (iflas riski) hakkında bilgi verecektir.

  Maliyet yapısı ve satışların yüzdesi yöntemlerinden regresyon analizine kadar farklı yöntemlerle ve belirlenebilecek varsayımlarla;  firmaların gelecek 15 yıla kadar yıllık gelir tablosu, bilanço, finansal oranlar ve derecelendirme notu tahmin edilebilecek. Bu çerçevede firmanın gelecekte finansal olarak nerede olabileceği, olası yatırım, kar payı ödeme ve sermaye yapısı kararlarının mali tablolar üzerine etkisi görülebilecektir.

   

  Türkiye’nin en kapsamlı web tabanlı Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu Firdeg, TÜBİTAK destekli bir ARGE projesidir. Türkiye’de programın ana dağıtıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık Ltd. Şti.’dir.

  Programın  www.firdeg.com adresinden özelliklerini inceleyebilirsiniz.

   

  Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle.

  Borsa,Finans ve Ekonomiyi www.borfin.com.tr ‘den öğrenerek izleyin. Kazançlı çıkın.

  Saygılarımızla,

  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.

   


 • www.matriks.web.tr 5 Aralık 2018Open or Close

  Fuat Akman ile
  "Teknik Analiz ve Algıları Yönetmek" Eğitimi
  1 Aralık 2018

   

  Teknik Analiz ve Yatırımcı Psikolojisini birlikte inceleyeceğiz.

   

  Borfin, sınıf içi eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Fuat Akman'ın Teknik Analiz ve Algıları Yönetmek eğitimi ile duygusal durumlardan kurtularak mantıklı kararlar verebileceksiniz.

  Teknik Analiz ve Algıları Yönetmek Eğitimi, teknik analiz bilgisinin; sistem trade, çeşitli düşünce yapıları, yatırımcı psikoloji gibi alt başlıklar altında derinleştirilerek incelenmesiyle oluşturulmuştur. Teknik analizin ne olduğuna odaklanmak yerine daha çok katılımcıların hali hazırda var olan bilgisini geliştirmek üzerine tasarlanan bu eğitimde hem yatırımcı psikolojisinin teknik analiz ile olan ilişkisi üzerinde durulacak hem de sistem trading anlayışının ne olduğu ve yatırımcının sistem trading yaparken nasıl seçim yapması gerektiği ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

  Teknik analizi belli düzeyde bilen, ancak tüm parçalarını belli bir sistematik içinde birleştirmek isteyen yatırımcılar, bu eğitimden önemli ölçüde faydalanabilirler. İleri düzey bir teknik analiz eğitimi olmamakla birlikte, alım/satım stratejilerinin oluşturulması için gereken temel mantık bu eğitimin bir parçası olacaktır. Bu nedenle, bir zamanlama aracı olarak teknik analizi öğrenmek isteyenler ve genel piyasa psikolojisini yakalamanın ayrıntılarına ilgi duyanlar katılabilir, bunun yanında, piyasa psikolojisinin anlaşılması konusunda sağlayacağı faydalar nedeniyle, piyasaya yeni katılmış olan profesyoneller için de etkin bir eğitim olacaktır.

   

  Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

   

  Eğitim Programı

  • Teknik analiz ve işlem disiplini kavramları

  • Teknik analiz ve yatırımcı psikolojisi ilişkisi

  • Yatırımcı nasıl düşünmeli eğitiminin ana konuları

  • Sistem trading anlayışı nasıl oluşturulur?

  • Sistem trading yaparken yatırımcı kendine uygun yapıları nasıl oluşturur?

  • Seçenekler içinden nasıl seçim yapmak gerekir?

  • Herkesin gördüğünü yapmak neden tehlikelidir, nasıl engellenir?

  • Piyasaya nasıl ikna olunmaz?

  • Küçük yatırımcı kimdir, hangi hataları yapar, bu hatalar nasıl azaltılır?

   

  Eğitim Fiyatı: 

  400 TL + KDV

  23 Kasım tarihine kadar kayıt yaptıran üyelerimize özel %10 indirim uygulanacaktır.

   

  Yer ve Tarih: 

  İMED-İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunlar Derneği

  Şehit Muhtar Cad. İlkyaz Apt. No: 2/2 

  Taksim – İstanbul

  Kayıt ve Başvuru:  

  (0212) 644 2020 - www.borfin.com.tr

   


 • Ekonomist 12 Aralık 2016Open or Close

  Sermaye Piyasası Lisansı Almak Borfin İle Daha Kolay
  Borfin ve Minerva, deneyim ve bilgi birikimlerini, güncel mevzuata uyumlu içeriklerle harmanlayarak yepyeni e-eğitimler ve deneme sınavları hazırladı.
  24-25 Aralık'ta gerçekleşecek sınavlara az zaman kaldı. Kalan süreyi en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmek sizin elinizde. e-Eğitimlere tek tuşla ulaşabileceğiniz gibi deneme sınavları ile kendinizi değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz.
  e-Eğitimler, güncel içerikler ile akıcı, kolay ve anlaşılır bir formatta hazırlanmıştır.
  Deneme sınavı ile gerçek sınavda olduğu gibi kendinizi ölçme imkanı bulabilirsiniz.
   
  Detaylı bilgiye www.borfin.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


 • www.borsagundem.com 9 Aralık 2016Open or Close

  BASIN BÜLTENİ-Borfin, SPF Lisanslama Sınavına hazırlık çalışmaları e-eğitim ve deneme sınavları hazırladı

  SPF Lisanslama sınavlarına iki hafta kaldı. Borfin, kalan kısa 
  sürede çalışmalarına hız vermek için e-eğitim, soru cevap eğitimleri 
  ve deneme sınavları hazırladı.
  e-Eğitimler ile daha sınıf ortamında ders dinler gibi çalışabilir, 
  soru cevap eğitimleri ile sorularda nelere dikkat etmenizi 
  anlayabilir, deneme sınavları ile de kendinizi test edebilirsiniz. 
  Borfin'in hazırlamış olduğu setler ile başarıyı yakalayabilir, kısıtlı 
  zamanınızı başarıya dönüştürebilirsiniz.
  Videolu eğitimlerle evinizden, işyerinizden, bulunduğunuz 
  herhangi bir mekandan bir bilgisayar, cep telefonu ya da iPad ile 
  videolu eğitimlere ulaşabilmek bir tuş uzaklığında. İstediğiniz 
  zamanda ve istediğiniz yerde eğitiminizi alarak en yüksek 
  konsantrasyonu sağlayabileceğiniz anda bilgilere ulaşabilirsiniz. 
  Eğitimlerin listesi şöyle:
   
  e-Eğitimlerimiz
  Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
  Bengü Çolakoğlu Düzey 1, Konut, Gayrimenkul
   
  Sermaye Piyasası Araçları 1 Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3, Türev
  Yatırım Kuruluşları Gökhan Güngör Düzey 1-2-3, Türev
  Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3
   
  Soru Cevap Eğitimlerimiz
   
  Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 
  Soru Cevap Eğitimi
  Ayşegül Güngör Düzey 1, Konut,Gayrimenkul
   
  Sermaye Piyasası Araçları 1 Soru Cevap Eğitimi
  Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3, Türev
  Yatırım Kuruluşları Soru Cevap Eğitimi
  Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3, Türev
   
  Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Soru Cevap Eğitimi
  Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3
   
  Deneme Sınavlarımız
   
  Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Eğitimi
  Düzey 1, Konut, Gayrimenkul
   
  Sermaye Piyasası Araçları 1 Düzey 1-2-3, Türev
  Yatırım Kuruluşları Düzey 1-2-3 Türev
  Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Düzey 1-2-3
   
  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.

   


 • www.paraborsa.net 9 Aralık 2016Open or Close

  SPF Lisanslama Sınavına İki Hafta Kaldı
  Kısıtlı zamanınızı değerlendirebileceğiniz eğitim setleri BORFİN'de
   
  SPF Lisanslama sınavlarına iki hafta kaldı. Borfin, kalan kısa sürede çalışmalarına hız vermek için e-eğitim, soru cevap eğitimleri ve deneme sınavları hazırladı.
  e-Eğitimler ile daha sınıf ortamında ders dinler gibi çalışabilir, soru cevap eğitimleri ile sorularda nelere dikkat etmenizi anlayabilir, deneme sınavları ile de kendinizi test edebilirsiniz. Borfin'in hazırlamış olduğu setler ile başarıyı yakalayabilir, kısıtlı zamanınızı başarıya dönüştürebilirsiniz.
  Videolu eğitimlerle  evinizden, işyerinizden, bulunduğunuz herhangi bir mekandan bir bilgisayar, cep telefonu ya da iPad ile videolu eğitimlere ulaşabilmek bir tuş uzaklığında. İstediğiniz zamanda ve istediğiniz yerde eğitiminizi alarak en yüksek konsantrasyonu sağlayabileceğiniz anda bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğitimlerin listesi şöyle:
  e-Eğitimlerimiz
  Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Bengü Çolakoğlu Düzey 1, Konut,
  Gayrimenkul
  Sermaye Piyasası Araçları 1 Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3, 
  Türev
  Yatırım Kuruluşları Gökhan Güngör Düzey 1-2-3, 
  Türev
  Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3
  Soru Cevap Eğitimlerimiz
  Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 
  Soru Cevap Eğitimi Ayşegül Güngör Düzey 1, Konut,
  Gayrimenkul
  Sermaye Piyasası Araçları 1 Soru Cevap Eğitimi Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3, 
  Türev
  Yatırım Kuruluşları Soru Cevap Eğitimi Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3, 
  Türev
  Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Soru Cevap Eğitimi Ayşegül Güngör Düzey 1-2-3
   
  Deneme Sınavlarımız Seviyesi
  Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Eğitimi Düzey 1, Konut, Gayrimenkul
  Sermaye Piyasası Araçları 1 Düzey 1-2-3, Türev
  Yatırım Kuruluşları Düzey 1-2-3 Türev
  Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Düzey 1-2-3
   
  Detaylı bilgiye www.borfin.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
   
  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.


 • www.borsagundem.com 3 Şubat 2016Open or Close

  Finansçı olmayan yöneticilere finansal eğitim
   
  İÜ Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) ve Borfin işbirliği ile ikinci sertifikalı sınıf içi eğitim 27 Şubat'ta yapılacak.
   
  İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) ve Borfin eğitim atağında. 2016 yılında sınıf içi eğitimlerle çok geniş bir kesime ulaşılarak sermaye piyasaları alanında değişik kategori ve içeriklerde eğitimler verilecek. Bu kapsamda SERPAM ve Borfin yeni yılın ikinci eğitimini 27 Şubat’ta gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Murat Kıyılar tarafından “Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finansal Bilgiler” eğitimi gerçekleştirilecek.
   
  Bu eğitim, orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması amacıyla hazırlandı. Eğitime katılacak olanlar iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşma yetisine sahip olacaklar. Bu eğitim ile eğitimlerini işletmecilik ve finans dışında tamamlamış finans, muhasebe ve yatırım alanlarında çalışanlar, banka, sigorta, leasing ve diğer finans kuruluşu çalışanları, firmaların yönetici adayları ve temel finans ile ilgili bilgilerini güncellemek ve tekrar etmek isteyenler sertifika alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.
   
  Bir günlük sınıf içi eğitimin sonunda katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM)’dan eğitim sertifikası almaya hak kazanacak.
   
  Eğitim Programı:
   
  1)Finansal Yönetimin Genel İlkeleri
  2)Finansal Sistem
  3)Finansal Tablolar
  a)Bilanço
  b)Gelir tablosu
  c)Nakit akım tablosu
  4)Finansal Analiz ve Kontrol
  a)Yüzdesel analiz
  b)Oran analizi
  c)“Free cash flow” analizleri
  5)Kara Geçiş Analizi ve Kaldıraçlar
  6)Finansal Planlama
  Nakit bütçesi
  a)Proforma gelir tablosu ve bilanço 
  b)Eğitimin Yeri ve Tarihi:
   
  27 Şubat 2016 Cumartesi
   
  İMED-İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunlar Derneği
  Şehit Muhtar Cad. İlkyaz Apt. No: 2/2 
  Taksim – İstanbul
   
  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.
   


 • www.paraborsa.net 3 Şubat 2016Open or Close

  Finansçı olmayan yöneticiler için temel finansal bilgiler eğitimi
   
  İÜ Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) ve Borfin işbirliği ile ikinci sertifikalı sınıf içi eğitim 27 Şubat'ta yapılacak.
   
  İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) ve Borfin eğitim atağında. 2016 yılında sınıf içi eğitimlerle çok geniş bir kesime ulaşılarak sermaye piyasaları alanında değişik kategori ve içeriklerde eğitimler verilecek. Bu kapsamda SERPAM ve Borfin yeni yılın ikinci eğitimini 27 Şubat’ta gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Murat Kıyılar tarafından “Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finansal Bilgiler” eğitimi gerçekleştirilecek.
   
  Bu eğitim, orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması amacıyla hazırlandı. Eğitime katılacak olanlar iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşma yetisine sahip olacaklar. Bu eğitim ile eğitimlerini işletmecilik ve finans dışında tamamlamış finans, muhasebe ve yatırım alanlarında çalışanlar, banka, sigorta, leasing ve diğer finans kuruluşu çalışanları, firmaların yönetici adayları ve temel finans ile ilgili bilgilerini güncellemek ve tekrar etmek isteyenler sertifika alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.
   
  Bir günlük sınıf içi eğitimin sonunda katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM)’dan eğitim sertifikası almaya hak kazanacak.
   
  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.


 • finans.mynet.com 3 Şubat 2016Open or Close

  “Finansçı olmayan yöneticiler için temel finansal bilgiler eğitimi”
   
  “Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finansal Bilgiler” eğitimi Prof. Dr. Murat Kıyılar tarafından verilecek.
   
  İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) ve Borfin eğitim atağında. 2016 yılında sınıf içi eğitimlerle çok geniş bir kesime ulaşılarak sermaye piyasaları alanında değişik kategori ve içeriklerde eğitimler verilecek. Bu kapsamda SERPAM ve Borfin yeni yılın ikinci eğitimini 27 Şubat’ta gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Murat Kıyılar tarafından “Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finansal Bilgiler” eğitimi gerçekleştirilecek.
   
  Bu eğitim, orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması amacıyla hazırlandı. Eğitime katılacak olanlar iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşma yetisine sahip olacaklar. Bu eğitim ile eğitimlerini işletmecilik ve finans dışında tamamlamış finans, muhasebe ve yatırım alanlarında çalışanlar, banka, sigorta, leasing ve diğer finans kuruluşu çalışanları, firmaların yönetici adayları ve temel finans ile ilgili bilgilerini güncellemek ve tekrar etmek isteyenler sertifika alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.
   
  Bir günlük sınıf içi eğitimin sonunda katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM)’dan eğitim sertifikası almaya hak kazanacak. 
   
  Eğitim Programı:
   
  1) Finansal Yönetimin Genel İlkeleri
  2) Finansal Sistem
  3) Finansal Tablolar
  a) Bilanço
  b) Gelir tablosu
  c) Nakit akım tablosu
  4) Finansal Analiz ve Kontrol
  a) Yüzdesel analiz
  b) Oran analizi
  c) “Free cash flow” analizleri
  5) Kara Geçiş Analizi ve Kaldıraçlar
  6) Finansal Planlama
  a) Nakit bütçesi
  b) Proforma gelir tablosu ve bilanço
   
  Eğitimin Yeri ve Tarihi:
   
  27 Şubat 2016 Cumartesi
   
  İMED-İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunlar Derneği
  Şehit Muhtar Cad. İlkyaz Apt. No: 2/2 
  Taksim – İstanbul
   
  Haberin yayınladığı web sitesinde izlemek için tıklayınız.


 • www.matriks.web.tr 3 Şubat 2016Open or Close

  İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama 
  Merkezi (SERPAM) ve Borfin işbirliği ile ikincisi düzenlenen 
  sertifikalı sınıf içi eğitim 27 Şubat'ta yapılacak. "Finansçı Olmayan 
  Yöneticiler İçin Temel Finansal Bilgiler" eğitimi Prof. Dr. Murat 
  Kıyılar tarafından verilecek.
  İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama 
  Merkezi (SERPAM) ve Borfin eğitim atağında. 2016 yılında sınıf içi 
  eğitimlerle çok geniş bir kesime ulaşılarak sermaye piyasaları 
  alanında değişik kategori ve içeriklerde eğitimler verilecek. Bu 
  kapsamda SERPAM ve Borfin yeni yılın ikinci eğitimini 27 Şubat'ta 
  gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Murat Kıyılar tarafından "Finansçı Olmayan 
  Yöneticiler İçin Temel Finansal Bilgiler" eğitimi gerçekleştirilecek.
  Bu eğitim, orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin 
  temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması amacıyla 
  hazırlandı. Eğitime katılacak olanlar iş dünyasının vazgeçilmez olan 
  ortak dilini konuşma yetisine sahip olacaklar. Bu eğitim ile 
  eğitimlerini işletmecilik ve finans dışında tamamlamış finans, 
  muhasebe ve yatırım alanlarında çalışanlar, banka, sigorta, leasing ve 
  diğer finans kuruluşu çalışanları, firmaların yönetici adayları ve 
  temel finans ile ilgili bilgilerini güncellemek ve tekrar etmek 
  isteyenler sertifika alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.
  Bir günlük sınıf içi eğitimin sonunda katılımcılar, İstanbul 
  Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
  (SERPAM)'dan eğitim sertifikası almaya hak kazanacak. 
   
  Eğitim Programı:
   
  1) Finansal Yönetimin Genel İlkeleri
  2) Finansal Sistem
  3) Finansal Tablolar
  a) Bilanço
  b) Gelir tablosu
  c) Nakit akım tablosu
  4) Finansal Analiz ve Kontrol
  a) Yüzdesel analiz
  b) Oran analizi
  c) "Free cash flow" analizleri
  5) Kara Geçiş Analizi ve Kaldıraçlar
  6) Finansal Planlama
  a) Nakit bütçesi
  b) Proforma gelir tablosu ve bilanço
   
  Eğitimin Yeri ve Tarihi:
   
  27 Şubat 2016 Cumartesi
   
  İMED-İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunlar Derneği
  Şehit Muhtar Cad. İlkyaz Apt. No: 2/2 
  Taksim – İstanbul
   


 • www.foreks.com 3 Şubat 2016Open or Close

  “Finansçı olmayan yöneticiler için temel finansal bilgiler eğitimi”
   
  “Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finansal Bilgiler” eğitimi Prof. Dr. Murat Kıyılar tarafından verilecek.
   
  İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) ve Borfin eğitim atağında. 2016 yılında sınıf içi eğitimlerle çok geniş bir kesime ulaşılarak sermaye piyasaları alanında değişik kategori ve içeriklerde eğitimler verilecek. Bu kapsamda SERPAM ve Borfin yeni yılın ikinci eğitimini 27 Şubat’ta gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Murat Kıyılar tarafından “Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finansal Bilgiler” eğitimi gerçekleştirilecek.
   
  Bu eğitim, orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması amacıyla hazırlandı. Eğitime katılacak olanlar iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşma yetisine sahip olacaklar. Bu eğitim ile eğitimlerini işletmecilik ve finans dışında tamamlamış finans, muhasebe ve yatırım alanlarında çalışanlar, banka, sigorta, leasing ve diğer finans kuruluşu çalışanları, firmaların yönetici adayları ve temel finans ile ilgili bilgilerini güncellemek ve tekrar etmek isteyenler sertifika alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.
   
  Bir günlük sınıf içi eğitimin sonunda katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM)’dan eğitim sertifikası almaya hak kazanacak. 
   
  Eğitim Programı:
   
  1) Finansal Yönetimin Genel İlkeleri
  2) Finansal Sistem
  3) Finansal Tablolar
  a) Bilanço
  b) Gelir tablosu
  c) Nakit akım tablosu
  4) Finansal Analiz ve Kontrol
  a) Yüzdesel analiz
  b) Oran analizi
  c) “Free cash flow” analizleri
  5) Kara Geçiş Analizi ve Kaldıraçlar
  6) Finansal Planlama
  a) Nakit bütçesi
  b) Proforma gelir tablosu ve bilanço
   
   


 • www.fortuneturkey.com 07/01/2016Open or Close

  İnşaat şirketlerini analiz etmek isteyenler için fırsat
   
  İnşaat sektöründe yer alan şirketlerin, finansal performanslarını analiz etmek isteyenler için SERPAM ve Borfin eğitim verecek.
   
  İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) ve Borfin iş birliğinde gerçekleşecek olan "Sertifikalı İnşaat Şirketleri Finansal Analizi Eğitimi" ile inşaat sektöründe yer alan şirketlerin finansal tablolarını nasıl analiz edileceği anlatılıyor. 
   
  Eğitimde ayrıca inşaat şirketlerinin nakit döngüsü, inşaat şirketlerinin muhasebesi, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat şirketlerinin finansal analizinde temel olarak kullanılan nakit akış tablosunun yapısal özellikleri örneklerle aktarılacak.
   
  Prof. Dr. Belkıs Seval ve Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu eğitmenliğinde bir günlük sınıf içi eğitim olarak gerçekleşecek program sonunda katılımcılara eğitim sertifikası verilecek.
   
  16 Ocak 2016 Cumartesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi SERPAM Trademaster Finans Laboratuvarı Avcılar Kampüsü'nde verilecek olan eğitim için son başvuru tarihi 14 Ocak olarak belirlendi. Eğitimle ilgili detaylara www.borfin.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.
   
  Eğitimin Yeri ve Tarihi:
  16 Ocak 2016 Cumartesi 
  İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi SERPAM Trademaster Finans Laboratuvarı
  Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar-İstanbul
  Tel: 0 212 473 70 00/18247
  Fax: 0 212 590 40 00
   
  Eğitimle ilgili detaylara www.borfin.com.tr adresinden ulaşabilir. Son başvuru tarihi 14 Ocak’tır.
   
  Haberin resmini görmek için lütfen tıklayınız.


Bu site SSL Güvenlik Sistemi ile korunmaktadır.
© Borfin
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yukarı