ANA-BANNER
Yeni e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Swap-Forward Trade Öğreniyorum
07 Ocak - 07 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2030
Forward anlaşmaları, belirli bir dayanak varlığı önceden belirlenmiş bir fiyat ve vadede alma ya da satma yükümlülüğü veren anlaşmalardır. Vade geldiğinde alıcı olan taraf (uzun pozisyon sahibi) kontratta belirtilen fiyattan dayanak varlığı almak zorundadır.  Aynı şekilde anlaşmayı satan taraf (kısa pozisyon sahibi) vade sonunda dayanak varlığı anlaşmada önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden alıcıya satmak zorundadır. Forward anlaşmaları taraflara yükümlülük getirmekte ve bu yükümlülükten kaçınma hiç bir şartta mümkün olmamaktadır.
İlk swap sözleşmeleri 1980’li yılların başlarında yapılmıştır. Swap, iki tarafın edimlerinin belirli bir zaman diliminde karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları bir finansal işlemdir. Swap işleminin esasını oluşturan edimlerin konusu, “belirli bir miktar ve nitelikteki para, döviz, altın, finansal araç, alacak, mal vb. varlıklar” olabilir. Faiz swapında değişime konu olan ödemeler, faiz, anapara veya hem anapara hem de faiz ödemeleri olabilir. Bu nedenle, swap, iki taraf arasında yapılan faiz veya anapara ödemelerinin, koşullarını önceden belirleyerek, değişimi sağlayan bir sözleşme olarak da tanımlanabilir. 
Tamamen değişken faizli bir borç yapısı, mevcut durumda kısa vadede avantajlı görünse bile uzun vadeli bir nakit akışı için risklidir. Sabit faizli uzun vadeli bir borç planı size tamamen öngörülebilir bir nakit akış tablosu sağlar, ancak faizi sabitlediğiniz zaman oluşan vade risk primi sebebi ile de faiz maliyetiniz artmaktadır. Faiz türevleri borç yükümlülüklerinizdeki faiz riskinizi en verimli bir şekilde düzenlemenize ve uygun bir portföy oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
 
Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Vadeli Trade Öğreniyorum
22 Kasım - 22 Aralık Dönemi Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2030

Türev ürünlerin kullanımı çok eskilere dayanmakla beraber özellikle son 20 yılda yaşanan finansal dalgalanmalar bu alandaki gelişimi hızlandırmıştır. Günümüzde türev ürünler risk yönetimi, korunma ve spekülatif amaçlarla kullanılabilmektedir.  Bu eğitimde katılımcılara, vadeli kur, endeks, hisse senedi, faiz, emtia gibi temel türev ürünlerin yapısı, özellikleri, fiyatlanması ve analizi ile ilgili bilgiler verilmekte ve risklerden korunmak için türev ürünleri nasıl kullanacakları anlatılmaktadır. Eğitim sırasında aktarılan örneklerle spekülasyon, hedging (korunma) arbitraj işleminin şekilleri ve yapılış tarzı uygulamalı olarak gösterilmektedir. Detaylı biçimde VİOP ürünlerinin özellikleri anlatılmaktadır. Viop ürünlerinin kullanım alanları, fiyatlanmasında ve analizinde kullanılan yöntemler uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Hedge ve spekülatif amaçlı Viop kontratlarının hangi stratejiler ile kullanılabileceği anlatılmaktadır.

Bu eğitim kapsamda Yurtdışı (CBOE, CME,..VS) ve Yurtiçi (VİOP) Vadeli piyasalara ait kontratların tüm özellikleri, Alım/Satım İşlemleri, Yatırım Stratejileri eşliğinde oluşturulan gerçek portföyler üzerinden Finnet Trade Simulator Uygulaması (http://www.finnets.com), Finnet VİOP Analiz Expert (https://www.finnet.com.tr/FinnetStore/Tr/Urun/AeViopExpert) analiz sistemi üzerinden konu kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Opsiyon Trade Öğreniyorum
05 Ekim - 09 Kasım Dönemi Son Başvuru Tarihi: 09 Kasım 2030
2005 yılında VOBAŞ (Vadeli Opsiyon Borsası) ile ülkemiz gündemine katılan “Finansal Türev” işlemlerine yönelik ilgi her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda yatırımcı ilgisi oldukça artmakta olan “Opsiyonlar”, 1980’li yılların sonlarından itibaren Dünya finans piyasalarında işlem hacmi artan bir finansal enstrüman olarak yoğun talep görmektedir. Türkiye’de bankalar tarafından geçmişte tezgahüstü işlemlere ve organize borsa şeklinde VİOP borsası bünyesinde işlem görmekte olan “Opsiyon” ürününe yönelik olarak fiyatlama, modelleme, finansal korunma, teminatlandırma ve risk yönetimi gibi farklı açılardan bir bakış ile tüm noktalar bu eğitim çerçevesinde incelenecektir.
Eğitimin amacı, Türk finans piyasalarının gelişiminde kritik bir yer tutması beklenen bu ürünün bireysel ve kurumsal yatırımcılar, şirket yöneticileri, ortakları ve türev ürünlere ilgi duymakta olan tüm taraflarca çok daha iyi anlaşılarak doğru modeller ile risk yönetimi prensipleri ilkeleri uyarınca verimli bir şekilde işlemler yapılmasına katkıda bulunmaktır.
Bu eğitim kapsamda Opsiyonların tüm özellikleri, Alım/Satım İşlemleri, Yatırım Stratejileri eşliğinde oluşturulan gerçek portföyler üzerinden Finnet Trade Simulator Uygulaması http://www.finnets.com/Competition/OpsiyonIzle, Matriks Opsiyon Analiz Ekranı üzerinden konu kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.
Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Oynak Kur Döneminde Finansal Korunma (Hedging) Stratejileri
17 Ekim - 17 Kasım Dönemi Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2030

Bu eğitimde, içinde bulunduğumuz oynak kur döneminde şirketlerin alması gereken finansal korunma önlemleri, basit bir dille ve sayısal örneklerle anlatılmaktadır. Verdiğimiz örnekler mümkün olduğunca en az riskli ve en düşük maliyetli yöntemlerden oluşmaktadır. Finansal korunmaya sahip olabilmek için ticaret ilişkinizin içerdiği döviz kurunun önümüzdeki 3 ay içinde hangi yöne gideceğini doğru tahmin etmeniz gerekmektedir. Bu eğitim, kurun yönünü tahmin etme konusunu içermemektedir. Bunu yerine, kurun kısa vadede yönünden emin olan ticaret erbabına, az miktarda para bağlayarak kurdaki istenmeyen değişikliklerden korunmayı öğretmektedir. Eğitimde detaylı olarak anlatılan tek finansal enstrüman, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (VİOP)’ta alınıp satılan Vadeli İşlemler kontratlarıdır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Temel Satış Becerileri
03 Temmuz - 03 Ağustos Dönemi Son Başvuru Tarihi: 03 Ağustos 2020
Finansal Farkındalık
03 Temmuz - 03 Ağustos Dönemi Son Başvuru Tarihi: 03 Ağustos 2030
Varant Trade Öğreniyorum
10 Ağustos - 10 Eylül Dönemi Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül 2030
Türk sermaye piyasalarındaki 2001 krizinden sonra başlayan hızlı gelişme ve değişim, yatırım ürünlerinin çeşitlenmesini ve dolayısıyla yatırımcıların risk, getiri ve vade tercihlerinin daha etkin karşılanmasını olanaklı hale getirmiştir. Konvansiyonel yatırım araçlarından daha farklı özelliklere sahip olan varantlarda sağlıklı yatırım yapılabilmesi için, varantların yapılarının ve işleyişlerinin yatırımcılar tarafından çok daha iyi anlaşılması gerekmektedir.Prensip olarak yatırımcıya, bir dayanak varlığı, önceden belirlenen bir fiyattan, belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren varantlar, dayanak varlığın bir türevidir ve dinamikleri diğer yatırım ürünlerinden farklı işlemektedir. Bu farklı işleyişe çarpıcı bir örnek olarak “düşük fiyat asimetrisini” örnek olarak verebiliriz. Diğer bazı yatırım araçlarının işleyişinden yola çıkan yatırımcılar, düşük fiyatlı varantların daha cazip olduğunu düşünseler de aslında gerçek çok farklı olabilir. Fiyatı 5 kuruşun altına inen varantlara yüksek talep gösteren yatırımcılar, ucuz varantları satın alarak kaybedebilecekleri miktarı kısıtlayabileceklerini düşünebilirler. “Fiyat o kadar düşük ki, kaybetsem ne olacak?” diyerek düşük fiyatlı varantları seçen yatırımcılar, varant fiyatı yükselirse hemen kârlarını realize edip, diğer yandan fiyat yükselişi gerçekleşmezse ellerinde tutmaya devam etmekteler. Düşük varant fiyatının, “ucuz” olarak algılanması yanlıştır. Eğer varantın fiyatı düşükse bunun ucuzluk dışında bir sebebi vardır. İhraççıların varantları değerinden düşük sattığı yanılgısına düşmemek gerekir. Bir varantın ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu gösteren unsur fiyat değil, örtük oynaklıktır. Buna paralel olarak varantlarda işlem yaparken “fiyatın ne kadar düşük olduğu”na değil, kaldıraç, duyarlılık, zaman kaybı, istikrarlı fiyat sağlama gibi diğer özelliklerini incelemek gerekir.Bu eğitim kapsamda varantların tüm özellikleri, alım/satım işlemleri, yatırım stratejileri eşliğinde oluşturulan gerçek portföyler üzerinden Finnet Trade Simulator Uygulaması (http://www.finnets.com/), Varant Expert ile varant analiz programı (https://www.finnet.com.tr/FinnetStore/Tr/Urun/AnalizExpert) ve İş Yatırım/Deutsche Menkul Kıymetler Aracı Kuruluşlarının Varant Analiz Web Siteleri üzerinden konu kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.
Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Otomatik Katılım ve Bireysel Emeklilik e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
A'dan Z'ye Bireysel Emeklilik
26 Ocak - 28 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2030

Kamu sosyal güvenlik sistemlerinin giderek daha fazla açık vermesi nedeniyle uygulanmaya başlanan bireysel emeklilik sistemleri, çalışma çağındaki bireylerin yaşlılıkları için tasarruf etmesi, biriktirmesi esasına dayanıyor. Sisteme katılım bazı ülkelerde gönüllü bazı ülkelerde zorunlu. Bazılarında da ülkemizdeki gibi her iki yöntem de uygulanıyor.

Ülkemizde 2003 yılında gönüllü giriş esasına göre uygulanmaya başlanan bireysel emeklilik sistemi, 2017 yılında otomatik katılımla büyüdü, genişledi. Katılımcı sayısı 10 milyonu aştı. Bir tasarruf ve birikim sistemi olan bireysel emeklilikte katılımcıların katkı payları, fonlar aracılığıyla para ve sermaye piyasalarında değerlendiriliyor. Sistemdeki toplam birikim 80 milyara yaklaştı. 

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
FonBul + Emeklilik Fonları
A'dan Z'ye Otomatik Katılım
26 Ocak - 28 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2030

Bireysel emeklilik sistemleri kamu sosyal güvenlik açıklarının giderek büyümesi nedeniyle, bireylerin yaşlılıkları için birikim yapması amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde 2003 yılında gönüllük esasına dayalı olarak başlayan bireysel emeklilik uygulaması 2017 yılında otomatik katılımın devreye alınmasıyla kapsama alanını genişletmiştir. Otomatik Katılım, çalışanları işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine dahil etmeyi amaçlayan, bir tür grup emeklilik sözleşmesidir. Kendine özgü kuralları, fonları ile gönüllü bireysel emeklilik sisteminden ayrılmaktadır. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
FonBul + Emeklilik Fonları
Tüm Yönleri İle Otomatik Katılım Fonları
26 Ocak - 28 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2030

Otomatik katılım sistemi 2017 Ocak ayında uygulanmaya başladı. Henüz bir yılını tamamlamış bir sistemde birikim yapan 3,5 milyon çalışan var. Çalışanlara daha düşük giderlere sahip fonların sunulması benimsendi. Bir yıldır başlangıç fonlarıyla birikim yapan çalışanlar için yeni fon seçenekleri bu yılın başında devreye girdi. Otomatik katılım kapsamındaki fonlar içeriğindeki varlıklara göre değil, risk değerine göre sınıflandırılıyor. Fonlar için risk değerine göre istikrarlı bir getiri hedeflenirken, portföy yönetim şirketleri fonun risk değerini hedeflenen seviyelerde stabil tutmaktan sorumlu olacaklar. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
FonBul + Emeklilik Fonları
Otomatik Katılımda İşverenin Bilmesi Gerekenler
26 Ocak - 28 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2030

Otomatik katılım sistemi çalışanları işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine dahil ediyor. Burada işverene hem bireysel emeklilik şirketinin ve emeklilik planının seçiminde hem de çalışanların katkı paylarının sisteme aktarılması aşamasında büyük sorumluluklar düşüyor. İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, eksik getirmesi durumunda işveren ceza alabilir. İşverenin hem çalışanlarının haklarının korunması hem de kendi pozisyonunu dengelemesi açısından sistemi tanıması, bilmesi ve doğru uygulaması gerekiyor.  

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Tüm Yönleri İle Gönüllü BES Fonları
26 Ocak - 28 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2030

Bireysel emeklilik fonları, bireysel emeklilik şirketleri tarafından kurulur, para ve sermaye piyasalarında işlem gören menkul kıymetlere yatırım yapar. Bireysel emeklilik fonları portföyünün büyümesi para ve sermaye piyasalarında tasarruf arz ve talebi olanların rahatça buluşmasına, piyasaların derinliğinin artmasına katkı sağlar. OECD ülkelerinde 2016 yılında bireysel emeklilik fonlarının GSYİH’ya oranı %51’ler seviyesinde iken, Türkiye’de bu oran %5 seviyesindedir. Bu seviye, ülkemizde tasarruf oranlarının düşük olduğunun da bir göstergesidir aynı zamanda. Ancak 2003 yılında başlayan bireysel emeklilik sektörünün 76 milyara ulaşan fon büyüklüğü, çıkılan yolda hedefe doğru mesafe kat edildiğini göstermesi açısından önemlidir.  

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
FonBul + Emeklilik Fonları
A'dan Z'ye Grup Emeklilik Sözleşmeleri
26 Ocak - 28 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2030

Bireysel emeklilik sözleşmelerinin bir dalı olan grup emeklilik sözleşmeleri, ölçek ekonomisinin avantajlarını grup üyelerine sunmaktadır. Grup emeklilik sözleşmelerinin giderleri daha düşük olmakta, gruba özel fonlar kurulabilmektedir. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
BES-Pazarlama ve Satış Yönetimi (E-BEAS)
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2020

Bu eğitimde Bireysel Emeklilik Lisanslama sınavına yönelik Pazarlama ve Satış Yönetimi modülü ele alınmaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Temel Düzey BES Satış Eğitimi
28 Kasım - 28 Aralık Dönemi Son Başvuru Tarihi: 29 Aralık 2020

Sigorta ve finansal ürün satıcıları somut mal ve hizmetlere göre daha karmaşık ürün ve hizmetleri satmak gibi zorlu bir görev üstlenirler. Sigorta ve finansal ürünler orta ve uzun vadeli müşteri ilişkisi kurulması esasına dayalıdır. Bu nedenle sağlıklı ve müşteri sadakati yaratan bir satış metodu kullanılması gerekir. Bu eğitimde Bireysel Emeklilik satışına ilişkin temel bilgileri bulacaksınız.
 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Satışta Müşteri Analizi ve Kişilik Tipleri
13 Ocak - 13 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2020

Satış sürecinin en önemli aktörü müşteridir. Hedefimizdeki müşteri/müşteriler kimlerdir? Profilleri nedir? Satıcıdan neler beklerler? Sigorta ve finansal ürünlerin satışı çok güçlü müşteri ilişkileri tesis etmeye dayalıdır.  Bu eğitimde müşterileri kolayca analiz edebilmenin yöntemlerini keşfedecek, farklı profildeki müşterilerin  davranış kalıpları ve bu profillere uygun iletişim yöntemleri hakkında doyurucu bilgiler bulacaksınız.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazadıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
BES (E-Beas) Lisanslama e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Emeklilik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı, Emeklilik Yatırım Fonları
30 Ocak - 28 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2030
BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI KAPSAMINDA E-BEAS SINAVINA HAZIRLIK
 
Bireysel Emeklilik Sistemi, yaşanan gelişmeler ve yapılan yasal düzenleme değişiklikleri kapsamında günümüzde ilk başlangıcına göre çok kapsamlı ve farklı bir yapıda işlem görmektedir. Bireysel emeklilik aracılarının,  bireysel emeklilik aracılık lisans belgesini almaları için girilmesi gereken e-beas sınavıda zaman içerisinde değişikliklere uğramıştır. Yapılan tüm yasal düzenlemeler ve değişiklikler sistemdeki katılımcıları, aracıları ve dolayısı ile sistemi etkilemektedir.
 
1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olan düzenlemeler ve gelişmeler kapsamındaki yasal düzenlemeler çerçevesinde bireysel emeklilik sisteminin ve emeklilik fonlarının incelenmesi uygulamaların belirlenmesinin gerçekleştiği bu çalışma e-beas sınavına hazırlananlar için ise yasal düzenlemelerin özeti niteliğinde bilgilerin tekrar edilmesini sağlamaktadır.
 
Aynı zamanda güncel bilgiler yardımı ile sistem içerisinde yer alan taraflarında bilgilerinin kontrol edilmesi ve güncellenmesi de önem kazanmaktadır.
 

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
BES- Sigortacılık (E-Beas)
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2020

Bu eğitimde Bireysel Emeklilik Lisanslama sınavına yönelik Sigortacılık modülü ele alınmaktadır.
  
 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
BES- Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuat
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2020

Bu eğitimde Bireysel Emeklilik Lisanslama sınavına yönelik Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemi ile İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat modülü ele alınmaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
BES- Finans ve Yatırım Araçları (E-Beas)
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2020

Bu eğitimde Bireysel Emeklilik Lisanslama sınavına yönelik Finans ve Yatırım Araçları modülü anlatılmaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
BES-Temel İktisat - İşletme(E Beas)
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2020

Bu eğitimde Bireysel Emeklilik Lisanslama sınavına yönelik Temel İktisat - İşletme modülü anlatılmaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
BES Bilgilendirme e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
A'dan Z'ye Bireysel Emeklilik Fonları Eğitimi
19 Ağustos - 19 Eylül Dönemi Son Başvuru Tarihi: 19 Ağustos 2020

Bireysel Emeklilik Sisteminin belkemiği bireysel emeklilik yatırım fonlarıdır. Bireysel emeklilik sistemine girenlerin yatırdıkları katkı payı bireysel emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Bu nedenle bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının ve bireysel emeklilik satış temsilcilerinin bireysel emeklilik yatırım fonlarını hem mevzuat olarak, hem de işleyiş olarak çok iyi bilmesi gereklidir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Aracılar için BES Eğitimi
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2020

Bireysel emeklilik şirketinde çalışan  lisanslı bireysel emeklilik aracılarına, sistemde meydana gelen yenilikleri aktarmak hedeflenmektedir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bireysel Katılımcılar İçin BES Eğitimi
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2020

Bu eğitim Bireysel Emeklilik sistemi bireysel katılımcılarının bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.  Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili bilgiler katılımcıların bireysel sözleşme yapmış olmaları varsayımı ile sözleşmelerin yapılması, bireysel emeklilik koşulları, özellikleri, emeklilik, ödemeler, devlet katkısı gibi birçok konu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Emeklilik Şirketi Yöneticileri İçin BES Eğitimi
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2020

Bu eğitim Bireysel Emeklilik Şirketi, yönetici ve çalışanlarının Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili güncel bilgileri takip etmelerini sağlamaya yöneliktir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Kurumsal / Grup Katılımcılar İçin BES Eğitimi
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2020

Bu eğitim Bireysel Emeklilik Sistemi Kurumsal/Grup katılımcılarının bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili bilgiler katılımcıların Kurumsal/Grup sözleşme yapmış olmaları varsayımı ile sözleşmelerin yapılması, bireysel emeklilik koşulları, özellikleri, emeklilik, ödemeler, devlet katkısı gibi birçok konu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Portföy Yönetim Şirketi Çalışanları İçin BES Eğitimi
27 Ocak - 27 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2020

Bu eğitim Bireysel Emeklilik yatırım fonlarının portföy yönetimini gerçekleştiren kesime yöneliktir. Bireysel emeklilik sistemi konusunda genel bir bilgi edinmeleri ve yatırım fonlarının yönetilmesi sırasında uyulması gereken ilkeleri anlatmak amacı ile düzenlenmiştir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
SERPAM Sertifikalı e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Portföy Performans Ölçüm Teknikleri Eğitimi
16 Ekim - 16 Kasım Dönemi Son Başvuru Tarihi: 16 Ekim 2030

Alınan yatırım kararının sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapmak, karar alma sürecinin önemli aşamalarından biridir. Her türlü kararda olduğu gibi yatırım kararlarında da değerlendirme (performans analizi), portföy yönetim sürecinin nihaî aşamasını oluşturan önemli bir parçasıdır. Performans analizi, yatırımın diğerlerine göre ne kadar iyi olduğunu analiz etmek yanında, performansı yaratan nedenleri sorgulamakta ve performansın nasıl arttırılabileceğini irdelemektedir. Bu eğitimde portföyün performansının nasıl ölçüldüğünü ve portföy yöneticisinin performans üzerindeki katkısını bulabilmek için hangi ölçütlere bakıldığını öğreneceksiniz.

Eğitim sonunda İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden adınıza özel sertifika adresinize gönderilecektir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
SPF Lisanslama e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Sermaye Piyasası Araçları 2
14 Şubat - 15 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2030

Sermaye Piyasası Faaliyetleri  Düzey 2, Düzey 3 ve Türev Araçlar lisanslama sınavına girecek olanları sınava hazırlamak amaçlanmıştır. Lisanslama sınavlarında Düzey 2, Düzey 3 ve Türev Araçlar kapsamındaki ders başlıklarından biri olan Sermaye Piyasası Araçları 2  sınavına konu olan başlıkları ele alınmıştır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Eğitimi
28 Temmuz - 28 Ağustos Dönemi Son Başvuru Tarihi: 28 Temmuz 2030

Bu eğitimde, sermaye piyasaları düzey 1 lisanslama sınavına girecek olanları sınava hazırlamak amaçlanmıştır. Lisanslama sınavlarında Düzey 1 kapsamındaki ders başlıklarından biri olan Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Meslek Kurallarının sınava konu olan başlıkları ele alınmıştır. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Sermaye Piyasası Araçları 1
11 Ağustos - 11 Eylül Dönemi Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2030

Sermaye Piyasası Faaliyetleri  Düzey 1 lisanslama sınavına girecek olanları sınava hazırlamak amaçlanmıştır. Lisanslama sınavlarında Düzey 1 kapsamındaki ders başlıklarından biri olan Sermaye Piyasası Araçları 1  sınavına konu olan başlıkları ele alınmıştır. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Yatırım Kuruluşları
21 Eylül - 21 Ekim Dönemi Son Başvuru Tarihi: 21 Ekim 2030

Bu eğitim, Sermaye Piyasası Faaliyetleri (SPF) Düzey 1 Lisanslama Belgesi almak amacıyla sınava girecek olanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere yöneliktir. Bu eğitimde Lisanslama sınavlarında Düzey 1 kapsamındaki ders başlıklarından biri olan Yatırım Kuruluşları başlıkları ele alınmıştır. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Sermaye Piyasası Araçları 1 Soru Cevap
30 Eylül - 01 Ekim Dönemi Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2030
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri
Eğitim Tarihi: 30 Eylül 2016 Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2030

Bu eğitim Sermaye Piyasası Lisanslama Faaliyeti Düzey 1 sınavlarından Takas Saklama ve Operasyon İşlemlerine girmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır. Eğitim süresince Takas Saklama ve Operasyon işlemlerine ait konular, alt başlıklar altında anlatılmaktadır. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Eğitimi (Örnek Videolar)
30 Eylül - 30 Ekim Dönemi Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2030

Eğitim videolarından örnekler seçilerek oluşturulmuştur.

Yatırım Kuruluşları (Örnek Videolar)
30 Eylül - 30 Ekim Dönemi Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2030

Eğitim videolarından örnekler seçilerek oluşturulmuştur.

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Soru Cevap Eğitimi
20 Ekim - 20 Kasım Dönemi Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2030
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Soru Cevap Eğitimi
30 Kasım - 30 Aralık Dönemi Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2030

Bu eğitim, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı Düzey 1,2 ve 3'e girecek adaylan için hazırlanmıştır.

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda portföy yöneticisi; portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyesi; araştırma uzmanı; yatırım danışmanı; kurumsal finansman uzmanı; müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticisi; ihtisas personelinden sorumlu yönetici; serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisi, fon kurulu üyesi, portföy yöneticisi, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı; payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevli personel; varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyesi olarak çalışan veya başta üniversite öğrencileri olmak üzere bu görevlerde çalışmayı düşünen kişilerin girmek için başvurduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları için  hazırlanan konu anlatımlı soru cevaplarını bulabilirsiniz.

Fiyatı
Yatırım Kuruluşları Soru Cevap Eğitimi
07 Aralık - 07 Ocak Dönemi Son Başvuru Tarihi: 07 Ocak 2030

Bu eğitim, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı Düzey 1,2,3 ve Türev araçlar Lisansı sınavına girecek adaylan için hazırlanmıştır. 

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda portföy yöneticisi; portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyesi; araştırma uzmanı; yatırım danışmanı; kurumsal finansman uzmanı; müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticisi; ihtisas personelinden sorumlu yönetici; serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisi, fon kurulu üyesi, portföy yöneticisi, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı; payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevli personel; varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyesi olarak çalışan veya başta üniversite öğrencileri olmak üzere bu görevlerde çalışmayı düşünen kişilerin girmek için başvurduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları için  hazırlanan konu anlatımlı soru cevaplarını bulabilirsiniz.

Fiyatı
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Soru Cevap Eğitimi
07 Aralık - 07 Ocak Dönemi Son Başvuru Tarihi: 07 Ocak 2030

Bu eğitim, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı Düzey 1, Gayrimenkul ve Türev Araçlar Lisansı sınavlarına girecek adaylan için hazırlanmıştır.

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda portföy yöneticisi; portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyesi; araştırma uzmanı; yatırım danışmanı; kurumsal finansman uzmanı; müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticisi; ihtisas personelinden sorumlu yönetici; serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisi, fon kurulu üyesi, portföy yöneticisi, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı; payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevli personel; varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyesi olarak çalışan veya başta üniversite öğrencileri olmak üzere bu görevlerde çalışmayı düşünen kişilerin girmek için başvurduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları için  hazırlanan konu anlatımlı soru cevaplarını bulabilirsiniz.

Fiyatı
Sermaye Piyasası Araçları 1 Soru Cevap Eğitimi
07 Aralık - 07 Ocak Dönemi Son Başvuru Tarihi: 07 Ocak 2030

Bu eğitim, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı Düzey 1,2,3 ve Türev araçlar Lisansı sınavına girecek adaylan için hazırlanmıştır. 

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda portföy yöneticisi; portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyesi; araştırma uzmanı; yatırım danışmanı; kurumsal finansman uzmanı; müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticisi; ihtisas personelinden sorumlu yönetici; serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisi, fon kurulu üyesi, portföy yöneticisi, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı; payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevli personel; varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyesi olarak çalışan veya başta üniversite öğrencileri olmak üzere bu görevlerde çalışmayı düşünen kişilerin girmek için başvurduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları için  hazırlanan konu anlatımlı soru cevaplarını bulabilirsiniz.

Fiyatı
Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Soru Cevap Eğitimi
14 Mart - 14 Nisan Dönemi Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2030

Bu eğitim, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı Düzey 1,2 ve 3'e girecek adaylan için hazırlanmıştır.

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda portföy yöneticisi; portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyesi; araştırma uzmanı; yatırım danışmanı; kurumsal finansman uzmanı; müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticisi; ihtisas personelinden sorumlu yönetici; serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisi, fon kurulu üyesi, portföy yöneticisi, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı; payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevli personel; varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyesi olarak çalışan veya başta üniversite öğrencileri olmak üzere bu görevlerde çalışmayı düşünen kişilerin girmek için başvurduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları için  hazırlanan konu anlatımlı soru cevaplarını bulabilirsiniz.

Fiyatı
Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi
12 Nisan - 12 Mayıs Dönemi Son Başvuru Tarihi: 12 Mayıs 2030
Finansal piyasalar bugün sadece bu piyasada çalışanlar için değil aynı zamanda bu piyasadaki kurumlarla iş yaparak risklerini yöneten reel sektör kuruluşları ile bu piyasalarda yatırım yapan bireyler için de önemli olduğu bilinmektedir. Finansal piyasalarda işlem yapmış olduğumuz ürünlerin (dayanak varlık) fiyatlarının neredeyse sürekli olarak değiştiğini izliyor ve görüyoruz. Bu durum hem risk hem de fırsat yaratmaktadır.
 
İşte türev ürünler tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Gerek finansal piyasalardaki dalgalanmalardan korunma gerekse de bu fırsatlardan yaralanma açısından önemli araçlardan biri olmaktadır.
 
Bu eğitim hem sermaye piyasasında çalışanlara SPK Türev Lisansı alabilmelerine yardımcı olmak hem de bu konuya ilgi duyan ve kendini geliştirmek isteyen profesyoneller ile bu piyasada işlem yapmak isteyen bireysel yatırımcılara yönelik olarak hazırlanmıştır.
 
Bu eğitimde Döviz Forwardları, İleri Valörlü Faiz Anlaşmaları (FRA), Faiz ve Çapraz Döviz Swapları, Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures), Temel (Vanilya Tipi) ve Egzotik Opsiyonlar, Opsiyon Stratejileri, Faiz Oranı Üzerine Opsiyonlar ve Opsiyonlardan Oluşturulmuş Yapısal Ürünler üzerinde durulmaktadır.
 
Eğitim videoları modüler şekilde hazırlanmıştır. Forward işlemler ile opsiyon işlemelerinin fiyatlama mantıkları basitçe anlatılmaktadır. Tüm türev ürünlerin nasıl hem riskten korunma ve hem de yatırım amaçlı kullanımları örneklerle açıklanmaktadır.
 
Bu anlamda, özellikle yatırım amaçlı opsiyon stratejileri ile ayrıca riskten koruma amaçlı olarak birden fazla opsiyon sözleşmesinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan yapısal ürünler teorik detaylara girilmeden kullanım amaçları örneklere dayandırılarak katılımcıların konuları hızlıca kavrayabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı? Eğitim Programı
Merkezi Karşı Taraf VİOP Takas ve Temerrüt Eğitimi
08 Nisan - 08 Mayıs Dönemi Son Başvuru Tarihi: 08 Nisan 2020

 Bu eğitimde merkezi karşı taraf kavramının ve merkezi karşı taraf üyeliğinin ne anlama geldiği, şartlarının neler olduğu, Takasbank’ın sermayesinden ne kadarını takas garantisi için tahsis edileceği konuları incelenmektedir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Eğitimi
08 Nisan - 08 Mayıs Dönemi Son Başvuru Tarihi: 08 Nisan 2020

Gerek ticari ve mesleki faaliyetleri nedeniyle vergiye tabi olan gerçek kişiler, gerekse kazançlarını beyan etmek durumunda olan tüzel kişiler bakımından vergi hukuku en çok dikkat edilmesi gereken konularına başında gelmektedir. Eğitimimiz bu alanlarda faaliyet gösterenlerin temel düzeyde vergi hukuku ve Türk Vergi Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Kurumsal Yönetim Eğitimi
21 Mayıs - 21 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2020

Bu eğitimde kurumsal yönetim kavramının tanımından başlayarak, OECD kurumsal yönetim ilkeleri, SPK kurumsal yönetim ilkeleri, yasal düzenlemeler ve uygulamalara değinilerek iyi yönetişim konusunda bilinmesi gereken birçok konuya yer verilmiştir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Eğitimin Süresi
Etiketler
Gayrimenkul Değerleme Lisansı Eğitimi
29 Ağustos - 29 Eylül Dönemi Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2020

SPF Gayrimenkul Değerleme Lisanslama sınavına hazırlık konusunda gerekli olan bilgilerin aktarımını sağlamaktır.

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Kredi Derecelendirme Lisansı Eğitimi
29 Ağustos - 29 Eylül Dönemi Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2020

SPF kredi derecelendirme lisanslama sınavına hazırlık amaçlı eğitim özellikler kredi derecelendirme kavramı, özellikleri, süreçleri ve işleyiş esasları hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır

Bu eğitimde aşağıdaki modüller yer almaktadır;

 1. Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
 2. Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
 3. Kredi derecelendirmesi

* Ticaret Hukuku ve Muhasebe & Finansal Raporlama modülleri bu eğitimde yer almamaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Eğitimi
04 Eylül - 04 Ekim Dönemi Son Başvuru Tarihi: 04 Nisan 2020

SPF Lisanslama sınavında, kurumsal yönetim derecelendirme lisanslama modülünde yer alan konulardan, aşağıda listelenenler eğitimde katılımcılara anlatılacaktır.

 1. Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
 2. Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
 3. Kurumsal yönetim

* Ticaret Hukuku ve Muhasebe & Finansal Raporlama modülleri bu eğitimde yer almamaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Konut Değerleme Lisansı Eğitimi
04 Eylül - 04 Ekim Dönemi Son Başvuru Tarihi: 04 Eylül 2020

SPF konut değerleme lisanslama sınavına hazırlık yapan ve konu ile ilgili çalışan kişilere konut değerleme ilkeleri, esasları ve işleyiş sürecini anlatan bir eğitimdir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Dersi
04 Aralık - 04 Aralık Dönemi Son Başvuru Tarihi: 04 Aralık 2020

Yeni Lisanslama Mevzuatının yürürlüğe girmesi ile birlikte hem mevcut lisans isimleri değişti, hem de yeni Lisanslar düzenlenerek, daha geniş bir lisans yelpazesi yaratıldı. Bu yeniliğe paralel olarak alt konu başlıkları da SPL tarafından değiştirildi.

Biz de mevzuat  dersimizde, yukarıda belirttiğimiz değişiklikleri gözeterek yenilemeler yaptık. Aşağıda yer alan özellikler ve kapsam ile dersimizi sunuyoruz. 

Aracı Kurumlar, Bankalar, Kolektif Yatırım Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurumları ve Borsa Şirketleri’ nde görev yapan, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamındaki ihtisas personelinin girecekleri lisans sınavlarının konuları arasındadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı? Eğitim Programı Etiketler
BİST VİOP Risk Yönetim Esasları Eğitimi
15 Şubat - 15 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2020

Bu eğitim sayesinde genel hatlarıyla Borsa İstanbul’da yer alan türev sözleşmelerdeki işlemler için Takasbank’ın SPAN algoritması ile uyguladığı yöntemin ne anlama geldiğini, hangi ilişkilerin dikkate alındığını öğrenmek mümkün. Ayrıca emir girişinden önce ve işlem gerçekleştikten sonra Borsa İstanbul ve Takasbank tarafından ne tür risk kontrollerinin yapıldığı, opsiyonlarla beraber kar/zarar hesaplamasının unsurlarının nasıl çeşitlendiği örneklerle irdelenerek başlangıç teminatı rakamının nasıl belirlendiği konuları da anlatılmaktadır. İşlem teminatı olarak TL dışında hangi kıymetlerin yatırılabileceği, farklı kıymetlerin hangi farklı değerleme oranları ile değerlemeye tabi tutulacağı, teminatlara nema uygulamasının nasıl yapıldığı hususlarında da bilgiye yer verilmektedir.

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
BİST VİOP Takas ve Temerrüt Esasları Eğitimi
15 Şubat - 15 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2020

Bu eğitimde takas üyeliğinin ne anlama geldiği, şartlarının neler olduğu, Takasbank’ın mali sorumluluğunun yasal olarak bir sınırı olup olmadığı incelenmektedir.
Türkiye’de organize bir borsada finansal türev işlemlerin başlaması, 2001 krizinin arkasından dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin İMKB bünyesindeki vadeli piyasa ile olmuştur. 2004 yılında spot piyasadan ayrı bir borsa olarak örgütlenen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın (VOB’un) açılmasıyla ürün çeşidi artırılmış ve kısa zamanda oldukça yüksek hacimlere ulaşılmıştır.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP’da) gerçekleşen işlemlerin takasını sadece Takasbank’a üye olan takas üyeleri yapabilmektedir. Şu an için borsada işlem yapan her üye Takasbank’a da üye olabilmekle beraber Takasbank’ın merkezi takas kurumu kimliğini kazanmasını takiben büyük ihtimalle takas üyesi-borsa üyesi birbirinden farklılaşacaktır. Bu eğitimde takas üyeliğinin ne anlama geldiği, şartlarının neler olduğu, Takasbank’ın mali sorumluluğunun yasal olarak bir sınırı olup olmadığı incelenmektedir.

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat
22 Kasım - 22 Aralık Dönemi Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2020

Eğitimimiz yeni sınav içeriğine göre güncellendi.

31 Mayıs – 1 Haziran  2014 tarihlerinde   Sermaye  Piyasası  Faaliyetleri Lisanslama Sınavı Yeni Mevzuata Göre Yapılacaktır. 

Bilindiği gibi 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren, yeni Kanun ve  yeni alt düzenlemeler  yeni sermaye piyasası mevzuatını  şekillendirdi.

Bu ders konusu, aynı zamanda bazı farklı konuları ile beraber ‘’İleri Düzey lisansı ‘’ ve ‘’Türev Araçları lisansı’’ almak isteyen adayların sorumlu olduğu ‘’Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat( Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku)‘’ dersinin büyük bölümünü de kapsar durumdadır. Bu yönüyle, söz konusu lisanslar için de hazırlık niteliği taşımaktadır. 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat eğitim programı, SPK kaynakları temel alınarak, ayrıntılı bir biçimde dökümante edilmiştir. Dersin daha anlaşılır ve aydınlatıcı olması amacıyla kişisel tecrübeye dayalı bir bilgi aktarımı ve yer yer uygulama alanından örnekler verilmesi şeklinde bir yol izlenmiştir.

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku
14 Mart - 14 Nisan Dönemi Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2020

Eğitimimiz yeni sınav içeriğine göre güncellendi.

31 mayıs – 1 haziran  2014 tarihlerinde   sermaye    piyasası    faaliyetleri lisanslama sınavı  yeni  mevzuata  göre yapılacak!  

İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı alabilmek için başarılması gereken ana konulardan birisi de ‘’Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret Hukuku ve Borçlar  Hukuku) ‘’ dersidir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat( Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku ) ders konuları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku düzenlemeleri, mali sisteme dahil diğer kurum ve mevzuatlar temel alınarak, ayrıntılı bir biçimde dökümante edilmiştir. Dersin daha anlaşılır ve aydınlatıcı olması amacıyla kişisel tecrübeye dayalı bir bilgi aktarımı ve yer yer uygulama alanından örnekler verilmesi şeklinde bir yol izlenmiştir. 

31 mayıs – 1 haziran  2014 tarihlerinde   sermaye    piyasası    faaliyetleri lisanslama sınavı  yeni  mevzuata  göre yapılacak!  

Bilindiği gibi 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren, yeni Kanun ve  yeni alt düzenlemeler  yeni sermaye piyasası mevzuatını  şekillendirdi.

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Genel Ekonomi Eğitimi (Düzey 3)
10 Ağustos - 10 Eylül Dönemi Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül 2020

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisanslama sınavında yer alan “Genel Ekonomi” başlığı ekonominin temel kavramları, makro iktisat, para politikası ve maliye politikası analizlerinden hareketle hazırlanan sınav sorularını içermektedir. Sınava hazırlanmak için geniş kapsamlı bir eğitim faydalı olacaktır. Bu nedenle Genel Ekonomi Düzey 3 eğitimi söz konusu teorik alanların bilgilerini sunmaktadır. SPL tarafından yayımlanan Ders Notları’ndan daha geniş kapsamıyla bu eğitim sınav başarısını yükseltmek isteyenler için bu önemli hususlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
SPF Lisanslama Deneme Sınavlarımız Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Deneme Sınavı
20 Mart - 31 Temmuz Dönemi Son Başvuru Tarihi: 29 Aralık 2030

Bu sınav, Sermaye Piyasaları Düzey 1 lisanslama sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Lisanslama sınavlarında Düzey 1 kapsamındaki ders başlıklarından biri olan Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Meslek Kurallarının sınavına hazırlık olarak kendinizi test edebileceğiniz deneme sınavı oluşturulmuştur. Sınav, çoktan seçmeli 25 sorudan oluşmaktadır. Sınava 10 giriş hakkınız vardır, her giriş yaptığınızda soruların ve cevapların yerleri değişmiş olacaktır.

 

Fiyatı
Sermaye Piyasası Araçları 1 Deneme Sınavı
20 Mart - 31 Temmuz Dönemi Son Başvuru Tarihi: 29 Aralık 2030

Bu sınav, Sermaye Piyasaları Düzey 1 lisanslama sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Lisanslama sınavlarında Düzey 1 kapsamındaki ders başlıklarından biri olan  Sermaye Piyasası Araçları 1 sınavına hazırlık olarak kendinizi test edebileceğiniz deneme sınavı oluşturulmuştur. Sınav, çoktan seçmeli 25 sorudan oluşmaktadır. Sınava 10 giriş hakkınız vardır, her giriş yaptığınızda soruların ve cevapların yerleri değişmiş olacaktır.

 
Fiyatı
Yatırım Kuruluşları Deneme Sınavı
20 Mart - 31 Temmuz Dönemi Son Başvuru Tarihi: 29 Aralık 2030

Bu sınav, Sermaye Piyasaları Düzey 1 lisanslama sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Lisanslama sınavlarında Düzey 1 kapsamındaki ders başlıklarından biri olan Yatırım Kuruluşları sınavına hazırlık olarak kendinizi test edebileceğiniz deneme sınavı oluşturulmuştur. Sınav, çoktan seçmeli 25 sorudan oluşmaktadır. Sınava 10 giriş hakkınız vardır, her giriş yaptığınızda soruların ve cevapların yerleri değişmiş olacaktır.

 
Fiyatı
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı
20 Mart - 31 Temmuz Dönemi Son Başvuru Tarihi: 29 Aralık 2030

Bu sınav, Sermaye Piyasaları Düzey 1 lisanslama sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Lisanslama sınavlarında Düzey 1 kapsamındaki ders başlıklarından biri olan Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri sınavına hazırlık olarak kendinizi test edebileceğiniz deneme sınavı oluşturulmuştur. Sınav, çoktan seçmeli 25 sorudan oluşmaktadır. Sınava 10 giriş hakkınız vardır, her giriş yaptığınızda soruların ve cevapların yerleri değişmiş olacaktır.

Fiyatı
Teknik Analiz e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Flama Formasyonu Eğitimi
12 Mart - 12 Nisan Dönemi Son Başvuru Tarihi: 01 Ocak 2020

Borsalarda ve forex piyasalarında rastlanılan “ Flama Formasyonu “  ile senet veya endekslerin ulaşabileceği seviyeleri belirlemeyi bu eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir tarzda öğreneceksiniz. Eğitim video ile sunulmakta olup, içerik videolarda çok sayıda örnek grafiklerle anlatılmaktadır.  

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Teknik Analiz Başlangıç ve Geliştirme Eğitimi
12 Ocak - 12 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2030
 
Eğitimimizi satın aldığınız andan itibaren, Borfin’e üye girişi yaparak izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitim videoları İNDİRİLEMEYECEKTİR.
 
Bugüne kadar birçok eğitim verdim ama, teknik analizi A harfinden başlayarak öğrenmek isteyenlerin  talebi son zamanlarda ciddi bir artış gösterdi. Fakat bu eğitim seti, şu ana kadar bu konudaki eğitimlerden önemli farklılıklar içeriyor. Teknik analiz konusunda yazmış olduğum en son kitap olan “Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor” kitabında sorgulamayı ön plana çıkarmıştım. Bu eğitim setinde;
 • Kitabi bir teknik analiz eğitimi anlatımı bulamayacaksınız…
 • Birçok yatırımcı, teknik analizi kitapta öğrendikten sonra gerçek hayatın kitaptaki gibi olmadığını yaşayarak görüyor. Neden böyle oluyor? Bunun cevabı bu eğitimde…
 • İnsanlar teknik analizi alım-satım yapmak için öğrenmek istiyorlar ama teknik analize göre alıyorlar ama satamıyorlar. Çünkü beynimiz böyle programlanmadı. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Cevabı bu eğitimde…
 • Teknik analiz öğrenmek isteyenler; ne kadar çok teknik analiz aracı kullanırlarsa, o kadar başarılı olacaklarını zannediyorlar. Bunun tam tersi olduğunu bu eğitimde göreceksiniz…
 • Teknik analiz araçlarını kullanarak, “sistematik bir alım-stratejisi nasıl geliştirilmeli” sorusunun cevabı bu eğitimde…
 • Kazandıran faktör teknik analiz değil, bunu kullanan kişinin özellikleridir… Nasıl bir bakış açısıyla alım-satım yapılmalı? Cevabı bu eğitimde…
 • Gerçek hayatta karşılaştığım başarı hikayelerinden bir örnek bu eğitimde… (Son ders olarak hazırlanan videoyu izlemekte fayda var.)
 • Bu eğitimi aldıktan sonra yeni yol haritanız ne olmalı? Cevabı bu eğitimde…

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
İkili Zirveler Formasyonu Eğitimi
12 Mart - 12 Nisan Dönemi Son Başvuru Tarihi: 01 Ocak 2020

Borsalarda veya forex piyasalarında çıkış akımının sona erdiğini belirten ve düşüşe geçildiğinin sinyalini veren önemli zirve görünümlerinden birisidir. Zirve oluşumu sonrasında başlayan düşüşlerde fiyatların en az ( asgari ) ne kadar düşebileceğini veya ilk etapta nerelere kadar inebileceğini tahmin etmek istiyorsanız bu eğitim size yardımcı olabilir.  
Düşüş akımının başlangıcı olan ve büyük tahribat yaratabilecek bu ortamdan kaçabilmek veya daha da iyisi yararlanabilmek için “ İkili zirve “ formasyonu nedir ve fiyatı nerelere kadar taşıyabilir  sorusuna cevap bulacağınız bu eğitime katılmanız size yarar sağlayacaktır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Teknik Analize Giriş Eğitimi
30 Nisan - 30 Mayıs Dönemi Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2020

Bu eğitimde piyasalarda kullanılan analiz yöntemlerinden birisi olan Teknik Analizi temel düzeyde öğreneceksiniz.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Teknik Analizde Ortalamaların Kullanımı Eğitimi
04 Ağustos - 04 Eylül Dönemi Son Başvuru Tarihi: 04 Ağustos 2020

Bu eğitimde, teknik analizde en sık kullanılan kavramlardan biri olan Ortalamalar, tüm ayrıntıları ile ele alınmıştır. Eğitim genel olarak dört ana başlıktan oluşmuş olup bunlar, ortalama kavramına giriş, ortalama yöntemleri ve parametreler, ortalamalara dayalı indikatörler ve ortalamalara dayalı işlem stratejileri konularıdır. Yatırımlarını ortalamalar ve ortalamalara dayalı indikatörleri kullanarak yapan tüm yatırımcıların faydalanabileceği bir eğitimdir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Bayrak Formasyonu
15 Şubat - 15 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2020

Borsalarda veya forex piyasalarında hızlı yaşanan çıkış veya düşüşlerde fiyatların nerelere kadar gidebileceğini, son fiyatın hangi seviyelerde oluşabileceğini tahmin etmek istiyorsanız bu eğitim size yardımcı olabilir. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Boşluklar - Gaps Eğitimi
23 Ocak - 23 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2020

Borsalarda veya forex piyasalarında, alıcılar ve satıcılar arasında yaşanan savaş sırasında oluşan fiyat aralıklarının ne anlama geldiğini ve grafikler üzerinde bu fiyat aralıklarının yatırımcılara nerelerde ne gibi mesajlar verdiğini öğrenmek istiyorsanız bu eğitim size yardımcı olabilir.

 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı? Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Dörtgen Formasyonu Eğitimi
15 Şubat - 15 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2020

Borsalarda ve forex piyasalarında rastlanılan “ dörtgen formasyonu veya yatay alan “  ile senetlerin kopma , yatay alandan kurtulma sonrasında gelebileceği veya gidebileceği seviyeleri belirlemeyi bu eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir eğitim stili ile öğreneceksiniz. Eğitim video ile sunulmakta olup, içerik videolarda sunulan örnek grafiklerle anlatılmaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Teknik Analiz ve Trading Disiplini Eğitimi
15 Şubat - 15 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2020
Gann Analizleri Eğitimi
20 Ocak - 20 Şubat Dönemi Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2020

Borsalarda ve forex piyasalarında kullanılan Gann analizleri ve Gann açıları ile senetlerin gelebileceği veya gidebileceği seviyeleri belirlemeyi bu eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde öğreneceksiniz.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Mum Grafiklerle Teknik Analiz
06 Mayıs - 06 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 06 Haziran 2020

Bu eğitim, teknik analize ilgi duyan herkese hitap etmektedir. Eğitimle, Mum Grafikleri tekniği ile senet ve endeksler, forex piyasalarındaki fiyat hareketlerini inceleyerek, alış veya satış ortamı içinde olunup olunmadığına dair sinyalleri görebileceksiniz.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı? Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Pivot Noktası Eğitimi
08 Mart - 08 Nisan Dönemi Son Başvuru Tarihi: 08 Nisan 2020

Bu eğitim, katılımcıların içinde bulundukları piyasalarda alım-satım kararları vermeleri konusunda yardımcı olacaktır. Pivot noktası, bir finansal piyasanın teknik analizinde alım-satımcılar tarafından pazar hareketinin önceden tahmin edilebilmesinde kullanılan analiz metodudur.
Fiyat grafikleri üzerine yerleştirilmesi oldukça kolay olan pivot noktası, destek/direnç seviyeleri arasında kalan alan ile fiyatların büyük olasılıkla hareket edebileceği aralığı göstermektedir. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Elliott Dalga Analizleri Eğitimi
19 Aralık - 19 Ocak Dönemi Son Başvuru Tarihi: 19 Ocak 2020

Borsalarda veya forex piyasalarında yaşanan çıkış veya düşüşlerin hangi seviyelere kadar  sürebileceği merak ediyorsanız, bu eğitim size yardımcı olacaktır. Yatırımcıları etkileyen psikolojik dalgalanmalara bağlı olarak gerek çıkış, gerekse düşüş akımlarında, destek veya dirençlerin nerelerde oluşabileceğini tahmin etmek isteyenlere yönelik bir eğitimdir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Pair Trading Eğitimi
03 Mayıs - 17 Mayıs Dönemi Son Başvuru Tarihi: 05 Mayıs 2020

Bu eğitimde amaç katılımcıları Pair Trading hakkında bilgilendirmektir. Pair Trading, genel anlamda piyasa ve sektör hareketlerine karşı koruma/korunma olarak ön plana çıkmaktadır. Karlılık ise işlem yapılan iki ürün arasındaki performans farkından kaynaklanmaktadır. Eğitimle Prading'e göre alım satım yapma tekniği öğretilecektir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Fibonacci Oranları ve Katsayıları Eğitimi
05 Mayıs - 03 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 05 Mayıs 2020

Borsalarda ve forex piyasalarında kullanılan Fibonacci oranları ve katsayıları hakkında bilmek istediklerinizi bu eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde öğreneceksiniz.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı? Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Bollinger Bantları Eğitimi
03 Mayıs - 03 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 03 Haziran 2020

Karışık ortamlarda karar vermede zorlanıyor ya da stres altında kalıyorsanız bu eğitim size yardımcı olabilir.

Borsalarda ve forex piyasalarında kullanılan bir alım satım tekniği olan Bollinger Bantları hakkında bilmek istediklerinizi eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde öğreneceksiniz. Eğitim videolu olup bol örnekli grafiklerle verilmektedir. Bu teknikte fiyatların hareketli ortalamaların etrafında dolaştığı varsayımına dayanılmakta ve getirdiği bakış açısının faydası günlük işlemlerde daha iyi anlaşılmaktadır. Hisselerde gerçekleşen çok hızlı hareketlere katılamadığını düşünenlere ya da geç katıldığını düşünenlere bu eğitim önemli ipuçları verecektir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı? Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
İchimoku Grafikleri ve Sinyalleri Eğitimi
03 Mayıs - 03 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 03 Haziran 2020

Borsalarda ve forex piyasalarında son yıllarda yatırımcılarca kullanılmaya başlanan “ İchimoku Bulutu “ hakkında bilmek istediklerinizi bu eğitimde bulabilirsiniz. Basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde hazırlanmış olan eğitim grafiklerle desteklenenmiş  ve örnekle donatılmıştır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Teknik Analizin Temel Yöntemleri
02 Eylül - 02 Kasım Dönemi Son Başvuru Tarihi: 02 Kasım 2020

Bu eğitimde, teknik analizle ilgili temel bilgiler, grafik tipleri, trendler, formasyonlar, ortalamalar, bantlar ve göstergeler uygulamalı olarak gösterilecektir. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Teknik Analizde İndikatörlerin Seçimi ve Kullanımı
12 Ocak - 12 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2020

Bu eğitimde tüm indikatörlerin mantığı ve klasik anlamda nasıl kullanılabilecekleri anlatılmaktadır. Bunun yanında, hangi piyasalarda hangi indikatörlerin öne çıkabileceği gibi istenene özel indikatör çalışmalarının nasıl yapılabileceği konuları üzerinde durulacaktır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Sistem Trading ve Araçları Eğitimi
02 Eylül - 02 Kasım Dönemi Son Başvuru Tarihi: 02 Kasım 2020

Bu eğitimde, uygulamalı canlı örnekler, İleri Düzey Teknik Analiz Araçlarının kullanımı  uzman bakışı ile aktarılmaktadır.  Eğitimle, analizcinin kendi stratejilerine uygun olarak yeni indikatörler oluşturmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu araçları kullanarak, kendi yatırım stratejilerine uyan hisselerin belirlenmesi, genel alım/satım kararlarının verilmesinde ileri düzey formüllerin kullanımının sağlanmasını hedefleyen eğitimimiz, video ile sunulmaktadır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Forex e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Dolar/TL Kurunu Etkileyen Faktörler Eğitimi
13 Nisan - 13 Mayıs Dönemi Son Başvuru Tarihi: 23 Nisan 2020

Döviz piyasasında günlük, haftalık ve ya daha uzun vadede işlem yapmak isteyenler için cep öğreti niteliğinde bir ders. Döviz piyasasında işlem yaparken dikkat etmeniz faktörleri tek tek ve yalın bir dille anlatan Şevin Ekinci’nin dalgalı kur rejiminde Türkiye döviz piyasalarında oynaklık üzerine Ekonomi Master tezi bulunmaktadır. Kur rejimleri ve döviz piyasasına olan hâkimiyetini akademik ve teorik bilgilerle değil bunları halkın anlayacağı dile indirgeyerek küçük yatırımcının da besleneceği dilden döviz piyasasında Dolar/TL kurundaki gelişmeleri anlatmıştır. Ders programında ayrıca ileriye dönük tahmin yapma becerinizi artıracak bilgiler de mevcuttur.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Eğitim Programı
Altın Yatırımı Nasıl Yapılmalı Eğitimi
26 Temmuz - 26 Ağustos Dönemi Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2030

Altın piyasalarını tanımak ve altın piyasalarında işlem yapmak isteyenler için yol gösterici nitelikte bir derstir. Altın piyasalarında işlem yaparken gözden kaçırabileceğiniz faktörleri Şevin Ekinci bu derste anlatmaktadır. Bu ders sayesinde altın piyasalarındaki hareketleri önceden öngörebileceksiniz. Ders sırasında aynı zamanda Şevin Ekinci, 2017 yılına kadar altın piyasasında nasıl bir seyir beklediğini de belirtmiştir. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı? Eğitim Programı
Forex İçin Makro Ekonomi ve Temel Analiz Teknikleri Eğitimi
14 Mayıs - 14 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2020

Bu eğitimin amacı  güzel makro analiz yapmanızı sağlamak, açıklanan verileri hızlı tahlil edip ona göre karar alma yeteneğinizi geliştirmek ve dünya ekonomilerine daha derin bir bakış açısı kazanmanızı sağlamaktır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Forex'te Kullanılan Etkili ve Basit Teknik Analiz Teknikleri Eğitimi
14 Mayıs - 14 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2020

Bu eğitimde kendimin de bizzat hergün anlattığım şekliyle uyguladığım teknik analizi sizlere sunarak asıl neleri dikkate almanız gerektiğinizi fazla laf kalabalığı yapmadan çok direkt ve sade şekilde anlatıyorum.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Dünyada ve Türkiye'de Forex Piyasalarının Organizasyonu Eğitimi
14 Mayıs - 14 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2020

Temelde işleyişi aynı olsa da forex piyasaları kurumdan kuruma, ülkeden ülkeye farklı şekilde işler. Bu eğitimde forex piyasasının dünyada ve Türkiye’de nasıl çalıştığını göstererek forex piyasalarının tezgah üstü piyasa özelliklerini anlayacak ve organize piyasalarla olan farkını göreceksiniz.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Forex'te Swap Nedir Eğitimi
14 Mayıs - 14 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2020

Bu eğitimde aldığınız bir pozisyonu geceye taşıdığınızda neden kimi zaman hesabınıza para girişi olduğunu veya neden para çıkışı olduğunu  kolayca anlayacaksınız. Ayrıca ödediğiniz ya da tahsil ettiğiniz swap miktarının adil olup olmadığını hesaplayabileceksiniz. Swap’ların hesabınızda yaratacağı riskleri anlayacak ve pozisyonlarınızı daha bilinçli taşımayı öğreneceksiniz.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Forex Hesabı Açarken Nelere Dikkat Edilmeli Eğitimi
14 Mayıs - 14 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2020

Foreks piyasası birçok şekliyle aynı gibi görünse de aslında temelden bir sürü farklılıkları mevcuttur. En önemlisi foreks’in her aracı kurumda farklı standartlarda uygulandığını düşünecek olursak foreks hesabını hangi aracı kurumda açıldığı önem teşkil etmektedir. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Forex'te Aracı Kurumlar Nasıl Para Kazanır Eğitimi
14 Mayıs - 14 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2020

ABD’de aracı kurumların reklamlarında ne söyleyebilecekleri ve ne söyleyemeyecekleri açık bir şekilde belirlenmiş ve sert kurallara bağlanmıştır. Türkiye’de bu durum maalesef sizi yanlış yönlendirmeye kadar götürebilir. Örneğin internette şu kadar para kazandım, bu kadar para kazandım diye yapılan reklamlar ABD’de yapılsa, o reklamı yapan aracı kurum derhal kapatılır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Forex'in Gizli Kalmış Sırları Eğitimi
01 Ekim - 30 Kasım Dönemi Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2020

Kaldıraçlı piyasalar çok farklı yaklaşımlar gerektirir ve bu piyasalarda işlem yapmak daha çok teknik ve ekonomi bilgisini gerekli kılar. Her şeyden önemlisi kaldıraçlı piyasaların riskleri ve bu piyasalarda nasıl davranılması gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu eğitimde, kaybetmesi çok kolay olan foreks piyasasında nasıl davranılması gerektiğini, hangi kaldıraç oranıyla, ne kadarlık bir sermayeyle bu işlemleri hangi tarzda yapabileceğinizi öğreneceksiniz.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro
Yatırım Stratejileri/Portföy Yönetimi e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Portföy Risk Yönetimi Teknikleri Eğitimi (Simülasyonlu)
07 Eylül - 07 Ekim Dönemi Son Başvuru Tarihi: 07 Eylül 2020
 
Portföy Risk Yönetimi eğitiminde, risk-getiri tercihleri doğrultusunda yatırımcıların portföy getiri hedefleri ve hisse senedi portföy sınırlamaları doğrultusunda ortalama-varyans optimizasyonu yapılmak suretiyle etkin sınır çerçevesinde detaylı risk analizleri hesaplanarak etkin hisse senedi dağılımları oluşturulmaktadır. Bilindiği üzere Portföy Yönetimi, finansal yatırımların varlık sınıflarına dağılımlarına karar verilmesi, risk yönetimi, portföy çeşitlemesi ve piyasa zamanlaması gibi stratejilerle yönetilmesi kavramlarını içermektedir. Bu eğitimin amacı; yatırım teorisini tanıtmak, yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken hususlar hakkında yatırımcıları bilgilendirmek, portföy yönetimini gerek teorik gerekse de uygulama bazında detaylı olarak değerlendirmeyi içermektedir. Bu eğitim sonucunda hedeflenen, katılımcılara finansal piyasalara, hisse senetlerine daha geniş bir bakış açısı (risk-getiri odaklı) ile bakmalarını, finans ve yatırım alanında günümüzdeki gelişmeleri daha iyi yorumlamalarını sağlamaktır. "
Eğitiminde, teorik bilginin yanında katılımcılarla BIST içerisindeki halka açık firmalar üzerinde Excel tabanlı, Hoadley Portolio Optimizer Pro (HPO) programı ile seçilen hisse senetleri üzerinde yapılacak optimizasyonlarla etkin bir hisse senedi portföy seçim stratejileri oluşturarak bu stratejilerin risk-getiri perspektifindeki etkinliklerini görme imkânları sunulmaktadır. Dolayısıyla, eğitim kapsamında gerçekleştirilen uygulama program sayesinde katılımcılar istedikleri ölçüde kolaylıkla hisse senedi seçim stratejileri oluşturup risk getiri performanslarını analiz edebilmektedir.
Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Finansal Piyasalarda Tahmin Teknikleri Eğitimi (Simülasyonlu)
22 Aralık - 22 Ocak Dönemi Son Başvuru Tarihi: 22 Aralık 2030
Finans dünyasındaki değişkenlerin gelecekte nasıl davranacaklarını tahmin edebilmek için, bu değişkenleri açıklayan olasılık dağılımlarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu olasılık dağılımları yardımıyla, çok sayıda alternatif senaryolar oluşturmak için çeşitli simülasyon yöntemleri ve stokastik denklemler yardımıyla ilgili finansal değişkenin beklenen değeri ve etrafındaki sapmalar (varyans) tahmin edilmektedir. Gelecekteki süprizlere karşı korunmak için volatilitenin iyi tahmin (forecast) edilmesi çok önemlidir. Esasında yüksek volatilitenin özellikle riskten kaçınan (risk averse) bireysel ve kurumsal yatırımcıların finansal taleplerini olumsuz etkilediği de bilinen bir gerçektir.
Örneğin herhangi bir finansal pozisyona girme öncesinde $/TRY’nin önümüzdeki 20 işgünü içerisinde 3.52-3.80 aralığında kalma olasılığı %89 iken, 3.52 seviyesinin altına inme olasılığı %1’dir, €/TRY’nin önümüzdeki 20 işgünü içerisinde 3.65-4.05 arasında kalma olasılığı %83 iken, 4.05 seviyesinin üzerine çıkma olasılığı %17’dir. Garanti hisse senedinin 3 ay sonra spot fiyatının 8.20 altında olma olasılığı %30.85’dir! şeklindeki tahminleri yapabilmek için bu eğitim kapsamında tüm yönleriyle incelenen finansal modelleri ve analiz sonuçlarını doğru yorumlayabilmek başarılı bir yatırımın olmazsa olmazlarıdır.
Döviz, Endeks, Hisse Senetleri üzerine Opsiyon, Varant  işlemleri yapacaksanız veya Spot Hisse Senedi pozisyon alacaksanız yatırım vade perspektifiniz doğrultusunda işlem öncesinde en uygun dayanak varlık kullanım fiyatlarının tespit edilmesi, opsiyon, varant bariyer seviyelerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Alım veya Satım Varant pozisyonları alınması öncesinde belirlenen seviyelere denk gelen dayanak varlık olasılık düzeyleri pozisyonlarının karlılık seviyesini olumlu yönde etkileyecektir.
 
Eğitim içerisinde;
 • Hangi volatilite modelinin volatilite alım/satım işlemlerinde kullanılacağı hangi piyasada işlem yapılacağı ile yakından ilişkilidir.
 • Döviz piyasaları stokastik volatilite ortamına uygun hareket sergilemektedir.
 • Faiz piyasaları faiz düzeylerine dayalı bir volatilite döngüsü içerisinde bulunmaktadır.
 • Hisse senetleri kısa vadede ani sıçrama ve uzun zaman içerisinde volatilite erimesi söz konusudur.
gibi bir çok teknik soru teorik ve uygulamalı bir şekilde irdelenerek analiz edilmektedir. Eğitiminde sunulan teorik bilginin yanında katılımcılarla Döviz Kuru, Hisse Senedi, BIST30 Endeksi gibi çeşitli finansal risk faktörleri üzerine Excel tabanlı, Hoadley Investment & Trading programı ile ilgili finansal değişkenler üzerinde yapılan simülasyonlarla etkin bir fiyat tahminlemesi gerçekleştirilmektedir. Bu noktadan sonra yapılacak olan yatırım stratejileri ile çok daha etkin bir yatırım ortamı oluşturulabilmektedir. Dolayısıyla, eğitim kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde katılımcılar istedikleri ölçüde kolaylıkla kur, hisse senedi, endeks fiyat seviye olasılıklarını oluşturarak portföy risk-getiri performanlarını profesyonel bir şekilde analiz edebilmektedirler.
 
Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Ne Zaman ve Neye Yatırım Yapalım Eğitimi
15 Şubat - 15 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2030
Bankacıyım dediğinizde sık sık karşılaşılan sorudur, “neye yatırım yapalım?” ,”USD çıkar mı düşer mi?” ya da “borsa çıkar mı düşer mi?”. Bu sorulara  verilen cevaplar piyasa konjonktürüne göre her zaman değişir, ekonomistler ve bankacılar  tahmin yapmayı çok severler ancak bu tahminler de büyük ölçüde tutmaz. Aslolan varlık gruplarını ve  temel niteliklerini iyi kavrayabilmek, doğru zamanda doğru varlık grubunda olmaktır.  Böylece belki dünyanın en iyi balıkçısı olmazsınız ama  balık tutmayı öğrenirsiniz. 
 
Eğitimimizin amacı   varlık gruplarının detaylarına girmemekle birlikte daha çok  hangi piyasa konjonktüründe   hangi varlık grubuna  yatırım yapılması gerektiğine  ilişkin  bir çerçeve çizmektir. Böylelikle yerel ve global makro baz ekonomik indikatörleri, jeopolitik gelişmeleri  izleyerek  yatırımlarınızı  doğru varlık gruplarına  kanalize edebilirsiniz. Yani “ekonomik büyüme dönemlerinde  ne tip hisse almalıyım?” , “altın hangi ekonomik dönemlerde daha iyi kazanç sağlar?” , “EUR mu alayım USD da mı kalayım?” sorularınıza bu eğitimi izledikten sonra  yanıt alabilirsiniz. Eğitim temel sabit getirili menkul kıymet tipleri için excel bazlı örnekler de içermektedir. Teorik bilgilere ek olarak  yaklaşık 20 yıllık piyasa tecrübem sırasında  bilgilere dayanarak daha çok Türk yatırımcısı için  önemli ürün ve piyasaları  vurgulamaya çalıştım.
 
Eğitim  bunlara ek olarak söz konusu varlık gruplarına hangi piyasalar ve hangi ürünler aracığıyla yatırım yapabileceğiniz konusunda da ışık tutmakta, daha çok başlangıç seviyesindeki yatırımcıların da sorularını cevaplamaktadır. 
 
Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Makro Ekonomik Göstergelerle Yatırım Teknikleri Eğitimi (Simülasyonlu)
01 Mart - 31 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2030

Eğitimde, finans dünyasında frekansı artan şiddeti yükselen dalgalanmaların makro ekonomik verilerdeki değişimler ile birlikte risk bazlı bir şekilde ele alınarak yatırım beklentilerin doğru ve etkin biçimde yorumlanması amaçlanmaktadır. Makro verilerle finans piyasalarında kısa vadeli ne şekilde yatırımlar yapıldığı, beklentiler ile gerçekleşmeler arasındaki sapmaların sonuçları örnek sonuçlar üzerinden analiz edilecektir.

FED Para Kurulunun yılda 8 kez toplandığı FOMC Komitesinin ekonomide tam istihdam ve %2 enflasyon hedefine ilişkin olarak almakta olduğu faiz kararlarına ilişkin örnek bir para politikası kurul toplantısı simülasyonu da eğitim kapsamında katılımcılar ile paylaşılmaktadır.

ABD’de ve Türkiye’de her ay içerisinde düzenli açıklanan tüm makro ekonomik verilerin zamanlaması, hesaplanma metodolojisi, yatırım kararlarına etkileri detaylı biçimde incelenmektedir.

Piyasalardaki türbülansların öncü göstergeleri olan küresel risk göstergelerin tanımları, ölçüm metodolojileri ve güncel durumu grafikler eşliğinde verilmektedir.

Yatırımcıların davranışlarını önemli ölçüde etkileyen veri sonuçları davranışsal finans terminolojisine uygun bir şekilde geçmiş tercübeler ışığında tartışılmaktadır.

Bu eğitime katılan kişiler makro ekonomik verilerin piyasa ile olan etkileşimleri bütünleşik bir şekilde öğreneceklerdir.

Finansal piyasalarda periyodik olarak yayınlanan makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkilerini rahatlıkla kavrayacaklardır.

Finansal piyasalardaki izlenen tüm değişkenlerin risk bazlı değerlendirmelerini yapabileceklerdir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Portföy Performans Ölçüm Teknikleri Eğitimi
16 Ekim - 16 Kasım Dönemi Son Başvuru Tarihi: 16 Ekim 2030

Alınan yatırım kararının sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapmak, karar alma sürecinin önemli aşamalarından biridir. Her türlü kararda olduğu gibi yatırım kararlarında da değerlendirme (performans analizi), portföy yönetim sürecinin nihaî aşamasını oluşturan önemli bir parçasıdır. Performans analizi, yatırımın diğerlerine göre ne kadar iyi olduğunu analiz etmek yanında, performansı yaratan nedenleri sorgulamakta ve performansın nasıl arttırılabileceğini irdelemektedir. Bu eğitimde portföyün performansının nasıl ölçüldüğünü ve portföy yöneticisinin performans üzerindeki katkısını bulabilmek için hangi ölçütlere bakıldığını öğreneceksiniz.

Eğitim sonunda İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden adınıza özel sertifika adresinize gönderilecektir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Değer Yatırım Stratejileri
24 Mayıs - 24 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 24 Haziran 2020

İster kurumsal ister bireysel olsun, yatırımcılar yapmış oldukları yatırımların karşılığında belirli seviyede kar elde etmek isterler. Kar beklentileri yapmış oldukları yatırımın riskine göre yüksek ya da düşüktür. Aslında, yatırımcı açısından risk, yapmış olduğu yatırımdan zarar etme olasılığından başka bir şey değildir. İşte bu noktada yatırımcıların yatırımlarından beklenen getirilerini arttırabilmeleri ve risklerini belirli seviyelerde tutabilmeleri, ancak belirli yatırım stratejilerini oluşturmaları ile mümkün olmaktadır. Bu stratejilerin içerisine yatırımcıların psikolojisini de muhakkak eklemek gerekir

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
QueenStocks RE Professional
Değer Yatırım Stratejisi Gurularının Strateji Tarzlarının BIST ’e Uygulanması
05 Temmuz - 05 Ağustos Dönemi Son Başvuru Tarihi: 05 Ağustos 2020

Bu eğitimde Gurularının Strateji Tarzlarının BIST ’e Uygulanması anlatılmaktadır. Acaba Guruların stratejileri Borsa İstanbul’da iyi performans gösteriyor mu sorusundan yola çıkarak oluşturulan eğitimde, değer yatırım stratejilerini uygulayan ve başarılı olan yatırımcı gurularının strateji tarzları incelenmekte ve bu stratejilerin Borsa İstanbul’da kazandırıp kazandırmadığını ortaya konulmaktadır. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
QueenStocks RE Professional
Büyümeye Dayalı Yatırım Stratejileri
13 Aralık - 13 Ocak Dönemi Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2020

Eğitimde, hisse senedi piyasalarında en fazla uygulanan, hisse senedi yatırım stratejilerinden, büyümeye dayalı yatırım stratejileri ele alınmaktadır. Bu stratejinin Borsa İstanbul’daki performansını görmek ve sonuçları yatırımcılarla paylaşmak amacıyla  “Büyümeye Dayalı Yatırım Stratejileri” adlı eğitim düzenlenmiştir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
QueenStocks RE Professional
Kaliteli Şirketlere Yatırım Stratejileri
13 Aralık - 13 Ocak Dönemi Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2020

Kalite değerlendirmesi, niteliksel ve niceliksel verilere dayalı olabilir. Örneğin, yönetimin değerlendirilmesinin yanında mali tablo verilerinde stabilite aranması gibi. Bu stratejiler özellikle, 2001 yılındaki dot.com balonlarından,  Enron ve Worldcom iflaslarından sonra daha da önem kazanmaya başladı.
Stratejinin Borsa İstanbul’daki performansını görmek ve sonuçları yatırımcılarla paylaşmak amacıyla  “Kaliteye Dayalı Yatırım Stratejileri” adlı eğitim düzenlenmiştir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
QueenStocks RE Professional
Hisse Senedi Portföy Yatırımları ve Yatırım Stratejileri Eğitimi
05 Aralık - 05 Ocak Dönemi Son Başvuru Tarihi: 05 Ocak 2020

Hisse senetleri en riskli yatırım enstrümanlarından biridir. Dolayısıyla hisse senetlerine yatırım yaparken yatırımcıların ve/veya yatırımlara yön verenlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Hisse senetleri yatırımlarında elde edilecek kazancın yanında alınan riskinde yatırımcılar tarafından bilinmesi önemlidir. Eğitiminde, teorik bilginin yanında katılımcılarla halka açık firmalar üzerinde web tabanlı, QueenStoks Portfolio Selection (QPS) programı ile hisse senetleri üzerinde yönlendirmelerle kolayca değerleme uygulaması yapabilme ve hisse senedi seçim stratejileri oluşturarak bu stratejinin geçmişte kazandırıp/kazandırmadığını görme imkânı sunulmuştur.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
QueenStocks RE Professional
Momentuma Dayalı Yatırım Stratejileri
13 Aralık - 13 Ocak Dönemi Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2020

Bu eğitim, Momentuma Dayalı Yatırım Stratejilerinin nasıl oluşturulduğunu anlatmak üzere hazırlanmıştır. Momentuma Dayalı Yatırım Stratejisi kısaca, geçmişte iyi performans gösteren hisse senetlerinin alınması, geçmişte kötü performans gösteren hisse senetlerinin ise satılması şeklinde ifade edilebilir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
QueenStocks RE Professional
Hisse Senedi Seçim Yöntemlerinden Aşağı-Yukarı Yöntemi Eğitimi
20 Mart - 20 Nisan Dönemi Son Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2020

Bottom-Up(Aşağı-Yukarı) yöntemi ile hisse seçim stratejisi oluşturma eğitiminde, yüzlerce hisse senedi arasından öne çıkan hisse senetlerini bulabilmek mümkün. Bottom-Up yöntemi bireysel yatırımcılar tarafından oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Bugün bu yöntemin uygulayıcıları arasında, Benjamin Graham, Bill Miller, David Dreman, John Neff, ve Piotroski gibi önemli yatırımcı guruları vardır.

Bu eğitimde, teorik bilginin yanında katılımcılarla halka açık firmalar üzerinde web tabanlı, QueenStoks Portfolio Selection (QPS) programı ile hisse senetleri üzerinde yönlendirmelerle kolayca hisse senedi seçim stratejileri oluşturarak bu stratejinin geçmişte kazandırıp/kazandırmadığını görme imkânı sunulmuştur. Dolayısıyla, program sayesinde katılımcılar istedikleri kadar hisse senedi seçim stratejilerini kolayca oluşturup test edebilirler (Backtesting).

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
QueenStocks RE Professional
Hisse Senedi Seçim Yöntemlerinden Yukarı-Aşağı Yöntemi Eğitimi
21 Mart - 21 Nisan Dönemi Son Başvuru Tarihi: 21 Temmuz 2020

Hisse Senedi Seçim Yöntemlerinden Top-Down (Yukarı-Aşağı) Yöntemi Eğitimi ile hisse senetleri içerisinden dikkat çekenleri bulabilirsiniz. Bu yöntemi özellikle, finansal bilgi birikimi gerektirmesi nedeniyle aracı kurumların araştırma departmanları ile kurumsal yatırımcılar kullanmaktadır. Ancak QueenStocks gibi programlar yardımı ile bireysel yatırımcılarda yöntemi kolaylıkla uygulayabilmektedir. Eğitimle, kolaylıkla hisse senetlerini tarayarak Top-Down (Yukarı-Aşağı) Yöntemi’ne göre dikkat çeken hisseleri bulabileceksiniz. 

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
QueenStocks RE Professional
Temel Analiz e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Maliyet Analizi ve Maliyeti Düşürme Yöntemleri
08 Ağustos - 08 Eylül Dönemi Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2030
Karlılık yaratmanın gün geçtikçe daha zorlaştığı iş dünyasında karlılığın artırılabilmesi için verimlilik sağlamak ve maliyet düşürmek konularında neler yapılabileceğini ele aldık.
Maliyet düşürme ve verimlilik artışının sağlanması konusunda işletmedeki tüm birimlere görev düşmekte. Özellikle işletme yönetimi, Mali işler ve muhasebe yönetimi ile Satış ve pazarlama yönetimlerini ilgilendiren bir çok husus var. Bu çalışmamızda;
1. Maliyetin ne olduğu ve nelerden oluştuğu
2. Doğru hesaplamanın önemi, 
3.Doğru bilinen yanlışların arkasındaki gerçekler,
4.Gider, maliyet ve harcama kavramları ile bunların yönetilmesi için farkındalık sağlanması.
5. Maliyet düşürme ve verimlilik artırma örnekleri 
6. Mali tablolar üzerinden verimlilik ve maliyet azatlımı ihtiyaçlarının ölçümlenmesi
 
Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Hisse Yatırımcısına Özel Uygulamalı Temel Analiz (Fastweb Mali Analiz Pro Uygulamalı)
14 Kasım - 14 Aralık Dönemi Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2030

Hisse seçiminde temel analizin ( finansal analiz ) nasıl kullanılacağını, finansal analizde şirket seçiminin püf noktalarını bu eğitimde uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Hatta daha önce hiç karşılaşmadığınız ( çünkü kitaplarda dahi yok ) özel rasyolar, grafiksel gösterimler ve analitik içerik, yılların, brikim ve deneyim sürecinden geçmiş şekliyle sunulacak. Finansal analizle hisse seçimini, en somut analiz araçlarıyla karşınızda bulacak, konulara odaklanıp, kaliteli ve sağlam hisse senetlerini kolaylıkla bulabileceksiniz. Bugüne kadar sadece teknik analizle hisse seçimi yapanlar, bu eğitimle ezber bozacaklar. Fiyat hareketlerinin arkasında yatan en önemli temel itici unsurları keşfedecekler.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitimin Programı
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Fastweb Mali Analiz Pro
Araştırma Raporu Yazma ve Yorumlama Teknikleri Eğitimi
01 Nisan - 01 Mayıs Dönemi Son Başvuru Tarihi: 01 Nisan 2020

Günümüzde araştırma raporları birçok sektörde yazılıyor. Artık araştırma raporları önemli bir başvuru kaynağı. Ancak biliyoruz ki hepsi okunmuyor. Bu eğitimde bankacılıktan ayrı bir dal olarak da kabul edebileceğimiz ekonomik araştırmalarda nasıl rapor yazılması gerektiği ve rapor yazarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Yatırımcılar İçin Ekonomi Bilgileri Eğitimi
04 Nisan - 04 Mayıs Dönemi Son Başvuru Tarihi: 04 Nisan 2020

Bu eğitim, küçük büyük her çaptan yatırımcının hayatı boyunca karşılaşacağı ekonomik konseptler hakkında katılımcıyı bilgilendirerek doğru yatırım kararları almak için bir rehber niteliğindedir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Analiz Yöntemleri
27 Ekim - 28 Kasım Dönemi Son Başvuru Tarihi: 27 Ekim 2020

Analiz Yöntemleri Eğitimi bugün gerek sermaye piyasalarında yatırım uzmanı/danışmanı olarak çalışanların, gerekse hisse senedi yatırımcılarının bilmesi gereken üç temel konu olan; Temel Finans Matematiği, Teknik Analiz ve Temel Analiz konularını kapsamaktadır. Özellikle Teknik Analiz ve Temel Analiz hisse seçiminde/alım-satımında kullanılan en önemli iki araçtır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Active Charts Pro Stockeys Pro
Temel Analiz Eğitimi
01 Temmuz - 01 Ağustos Dönemi Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2020

Bu eğitimde Temel Analiz yöntemleri ile şirketlerin nasıl analiz edilebileceği, finansal tablolarda öne çıkan öncü göstergeler anlatılmaktadır. Orta ve uzun vadeli gerçek yatırımcı olmayı öğrenmek ve geleceğinize yatırım yapmak isteyenler için uygun bir eğitimdir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Fastweb Mali Analiz Active Charts Pro
Mali Analiz Teknikleri Eğitimi
05 Mart - 05 Nisan Dönemi Son Başvuru Tarihi: 05 Mayıs 2020

Bu eğitimde, sadece hisse senedi yatırımcılarını değil şirket sahiplerini ve yöneticilerini de hedefleyerek bir sunum yapılmaktadır. Amaç, şirketin gerçek durumunu gösteren bilgilere nasıl ulaşılacağını göstermek. Bu bilgilere sahip olan hisse senedi yatırımcısı iyi şirketi diğerlerinden ayırabilirken, şirket yöneticileri ise şirketlerini izleyebilecek ve ortaya çıkan sonuca göre hareket edebilecekler. Aynı şekilde kredi analizi yapmak durumunda olan finans sektörü çalışanları da şirketin kredibilitesini tespit edebilecektir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Fastweb Mali Analiz Stockeys Pro
A' dan Z' ye Yatırımcılık Eğitimi
20 Eylül - 20 Ekim Dönemi Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2020

"Yatırımcılık" konusu bir puzzle resim şeklinde düşünülebilir. Bu puzzle'ın ana parçaları da Temel Analiz, Yatırımcı Psikolojisi ve Portföy Yönetiminden oluşuyor. İşte bu eğitimde, 18 yılı aşan tecrübelerimin ve bu puzzle’ı oluşturan parçaların ahenkli birleşimini bulacaksınız. Hisse senedine yatırımcılık konusunda bana göre A’dan Z’ye anlatılması gerekenleri anlattığımı düşünüyorum.

Fiyatı Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Fastweb Mali Analiz Active Charts Pro
Bilanço Okuma Teknikleri Eğitimi
13 Şubat - 13 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 13 Mart 2020

Şirketlerin fotoğrafları olan bilançolar okuyucularına şirketle ilgili yol gösterir.

Fotoğrafa doğru bakmanın çeşitli yolları mevcuttur. Bu tekniklerin neler olduğunun ayrıntısını bulacağınız bu eğitimimizde;

1. Şirketlerle ilgili bilgilerin bulunacağı bilanço ve diğer mali tabloların çeşitleri,
2. Bunların düzenlenmesindeki ilke ve kurallar,
3.Kurallara uygun olarak düzenlenmiş tabloların analiz yöntemleri,
4.Analiz sonucunda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve bunların bilançoyu anlamaya yönelik yararlı bilgilere dönüştürülmesi.

anlatılacaktır.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak? Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
Fastweb Mali Analiz
Değerleme ve Derecelendirme e-Eğitimlerimiz Satın Al, Eğitime Hemen Başla
Kurumsal Yönetim Eğitimi
21 Mayıs - 21 Haziran Dönemi Son Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2020

Bu eğitimde kurumsal yönetim kavramının tanımından başlayarak, OECD kurumsal yönetim ilkeleri, SPK kurumsal yönetim ilkeleri, yasal düzenlemeler ve uygulamalara değinilerek iyi yönetişim konusunda bilinmesi gereken birçok konuya yer verilmiştir.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Eğitimin Süresi
Etiketler
Kredi Derecelendirme Eğitimi
15 Şubat - 15 Mart Dönemi Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2020

Kredi derecelendirme diğer adıyla rating, 100 yıldan bu yana dünyada tüm ekonomileri etkileyen bir güçtür. Nitekim Moody’s kurucusu MOODY, şöyle demiştir. ‘Bir ülkenin ekonomisi 2 şekilde çökebilir ya bombalayarak ya da ratingi düşürülerek.’

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Şirket Değerleme Eğitimi
06 Haziran - 06 Temmuz Dönemi Son Başvuru Tarihi: 06 Haziran 2020

Bu eğitimde şirket değerlemenin gerek teorisi gerekse uygulaması her yönüyle katılımcılara aktarılmaktadır. Eğitim sonunda, borsada yatırım yapan yatırımcılar ucuz-pahalı hisse senetlerini belirleme konusunda, değerleme yapmak durumunda olan yatırım bankaları, portföy yönetim şirketi ve aracı kurum çalışanları, mali müşavir ve yeminli müşavirler, değerlemenin nasıl yapıldığı konusunda detaylı bilgi sahibi olacaklar.

Fiyatı Eğitimin Amacı Ne Kazandıracak Kimler Katılmalı Eğitim Programı Etiketler
Bu eğitimi aldığınız takdirde aşağıdaki ürünleri eğitim boyunca kullanma fırsatı elde edeceksiniz.
QueenStocks RE Professional